Kinh doanh

Tất tần tật các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật, trong đó có một số ngành nghề đòi hỏi phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định để được phép kinh doanh. Đó chính là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bạn có thể tham khảo thông tin về các ngành nghề này tại Vninvestment – trang thông tin điện tử uy tín hàng đầu về đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Tất tần tật các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam
Tất tần tật các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh Điều kiện kinh doanh Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ – Có giấy phép của Bộ Công an – Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh
Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Có giấy phép của Bộ Công an – Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh
Kinh doanh dịch vụ thám tử – Có giấy phép của Bộ Công an – Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh
Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm – Có giấy phép của Bộ Tài chính – Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh
Kinh doanh dịch vụ ngân hàng – Có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành nghề mà pháp luật Việt Nam quy định phải có điều kiện nhất định mới được phép kinh doanh. Điều kiện này có thể là về trình độ chuyên môn, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoặc các điều kiện khác. Mục đích của việc quy định các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định này quy định danh mục 117 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có 10 ngành nghề kinh doanh có điều kiện đặc biệt.

STT Ngành nghề kinh doanh Điều kiện kinh doanh
1 Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ – Có giấy phép của Bộ Công an
2 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ – Có giấy phép của Bộ Công an
3 Kinh doanh dịch vụ thám tử – Có giấy phép của Bộ Công an
4 Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm – Có giấy phép của Bộ Tài chính
5 Kinh doanh dịch vụ ngân hàng – Có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Để biết thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể tham khảo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Để được cấp phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
 • Không thuộc diện bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Sở Công thương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Để xin cấp giấy phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Bản sao giấy phép thành lập doanh nghiệp
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Sở Công thương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Những lưu ý khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Doanh nghiệp phải có đủ năng lực pháp lý để thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp không thuộc diện bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật về kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật.

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam bao gồm:

 • Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh dịch vụ thám tử
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ ngân hàng
 • Kinh doanh dịch vụ viễn thông
 • Kinh doanh dịch vụ điện lực
 • Kinh doanh dịch vụ cấp nước
 • Kinh doanh dịch vụ thoát nước
 • Kinh doanh dịch vụ xử lý chất thải

Đây chỉ là một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể tham khảo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam
Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam

II. Điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện về trình độ chuyên môn

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về trình độ chuyên môn, người kinh doanh phải có trình độ chuyên môn phù hợp với ngành nghề kinh doanh đó.
 • Trình độ chuyên môn được xác định theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện về năng lực tài chính

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về năng lực tài chính, người kinh doanh phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện hoạt động kinh doanh đó.
 • Năng lực tài chính được xác định theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

 • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, người kinh doanh phải có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện hoạt động kinh doanh đó.
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị được xác định theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều kiện về các điều kiện khác

 • Ngoài các điều kiện về trình độ chuyên môn, năng lực tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, người kinh doanh còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Các điều kiện khác có thể bao gồm điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, v.v.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vui lòng tham khảo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

III. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 11 Nghị định số 89/2010/NĐ-CP. Theo đó, để xin cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại Sở Công thương tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh (theo mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 89/2010/NĐ-CP)
 • Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh hợp pháp
 • Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có)
 • Bản sao có chứng thực của các văn bản sau:
STT Tên văn bản
1 Giấy tờ chứng minh nguồn vốn kinh doanh hoặc bảo lãnh vốn kinh doanh (nếu có)
2 Bản sao có chứng thực của hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng sử dụng cơ sở sản xuất, kinh doanh (nếu có)
3 Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp (nếu có)
4 Bản sao có chứng thực của các văn bản khác liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có)

Sở Công thương sẽ xem xét hồ sơ và quyết định cấp giấy phép kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Công thương thì thời gian xem xét hồ sơ và quyết định cấp giấy phép kinh doanh là 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quy định tại Điều 11 Nghị định số 89/2010/NĐ-CP về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể truy cập website của vninvestment.vn để tìm hiểu thêm.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

IV. Những lưu ý khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Có đủ năng lực tài chính, trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đầy đủ các thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Khai báo thuế và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý một số vấn đề sau để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả:

 • Nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng trước khi quyết định kinh doanh.
 • Lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và thực hiện theo kế hoạch.
 • Quản lý tài chính chặt chẽ và hiệu quả.
 • Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực.
 • Xây dựng thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp.
 • Thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Việc tuân thủ các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp kinh doanh thành công các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực và thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững.

STT Nội dung Ghi chú
1 Tuân thủ các quy định của pháp luật Là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp kinh doanh thành công các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
2 Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ Là trách nhiệm của doanh nghiệp khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
3 Xây dựng thương hiệu Là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tăng doanh thu
4 Phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực Là yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp
5 Thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh Là yếu tố cần thiết để doanh nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

 • Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh dịch vụ thám tử
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ ngân hàng
 • Kinh doanh dịch vụ chứng khoán
 • Kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải
 • Kinh doanh dịch vụ du lịch
 • Kinh doanh dịch vụ giáo dục
 • Kinh doanh dịch vụ y tế
 • Kinh doanh dịch vụ môi trường

Trên đây là một số lưu ý khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu, phát triển đội ngũ nhân viên có năng lực và thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và bền vững.

Những lưu ý khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Những lưu ý khi kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

V. Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

Dưới đây là một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam:

 • Sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ
 • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ
 • Kinh doanh dịch vụ thám tử
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ ngân hàng

Ngoài ra, còn có rất nhiều ngành nghề kinh doanh khác cũng nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tra cứu tại website tra cứu ngành nghề kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

Để được phép kinh doanh các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoặc cá nhân phải đáp ứng các điều kiện cụ thể do pháp luật quy định. Ví dụ:

 • Đối với ngành nghề sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công an.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công an.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ thám tử, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Công an.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, doanh nghiệp phải có giấy phép của Bộ Tài chính.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng, doanh nghiệp phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

Để xin cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp hoặc cá nhân phải thực hiện theo các thủ tục cụ thể do pháp luật quy định. Ví dụ:

 • Đối với ngành nghề sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ, doanh nghiệp phải nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ, doanh nghiệp phải nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ thám tử, doanh nghiệp phải nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công an tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, doanh nghiệp phải nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Tài chính tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ ngân hàng, doanh nghiệp phải nộp đơn xin cấp giấy phép kinh doanh tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh đối với từng ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam
Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện phổ biến tại Việt Nam

VI. Kết luận

Trên đây là những thông tin về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn có nhu cầu kinh doanh trong các ngành nghề này, hãy tìm hiểu kỹ các điều kiện kinh doanh và thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Related Articles

Back to top button