Kinh doanh

Tỷ lệ thất nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam

Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam đang ở mức cao, gây ra nhiều lo ngại cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành học này. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm ngành quản trị kinh doanh trong quý I/2023 là 4,2%, cao hơn mức trung bình của cả nước (2,6%). Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên mới ra trường mà còn cả những người đã có kinh nghiệm làm việc. Vninvestment sẽ phân tích những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, những thách thức mà sinh viên quản trị kinh doanh phải đối mặt, cũng như đưa ra các giải pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp và lời khuyên cho sinh viên quản trị kinh doanh.

Tỷ lệ thất nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam
Tỷ lệ thất nghiệp ngành quản trị kinh doanh ở Việt Nam

Nguyên nhân Thách thức Giải pháp
Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Sinh viên thiếu kỹ năng thực tế Cải cách chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp
Cung vượt cầu Sinh viên ra trường quá nhiều Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên
Kinh tế khó khăn Doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

I. Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam

Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam đang ở mức cao, gây ra nhiều lo ngại cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành học này. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm ngành quản trị kinh doanh trong quý I/2023 là 4,2%, cao hơn mức trung bình của cả nước (2,6%). Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh viên mới ra trường mà còn cả những người đã có kinh nghiệm làm việc. (lương cơ bản là gì)

II. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao tại Việt Nam, trong đó có thể kể đến:

Nguyên nhân Giải pháp
Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Cải cách chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp
Cung vượt cầu Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên
Kinh tế khó khăn Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh

Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như:

 • Sinh viên thiếu kỹ năng thực tế
 • Doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng
 • Sinh viên ra trường quá nhiều

III. Những thách thức mà sinh viên quản trị kinh doanh phải đối mặt

Sinh viên quản trị kinh doanh khi ra trường phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm:

 • Tìm kiếm việc làm khó khăn
 • Mức lương thấp
 • Môi trường làm việc cạnh tranh
 • Yêu cầu cao về kỹ năng và kiến thức

Để vượt qua những thách thức này, sinh viên quản trị kinh doanh cần phải:

 • Trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết
 • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
 • Xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi

IV. Giải pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh

Để giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm:

 • Nhà nước
 • Doanh nghiệp
 • Nhà trường

Một số giải pháp cụ thể có thể thực hiện bao gồm:

 • Cải cách chương trình đào tạo quản trị kinh doanh
 • Tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm
 • Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên

V. Lời khuyên cho sinh viên quản trị kinh doanh

Để thành công trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, sinh viên cần:

 • Chọn trường đại học uy tín
 • Học tập chăm chỉ
 • Tham gia các hoạt động ngoại khóa
 • Xây dựng mạng lưới quan hệ rộng rãi

Ngoài ra, sinh viên quản trị kinh doanh cũng cần phải:

Không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức mới

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và làm việc nhóm hiệu quả. (thẩm định tín dụng là gì)

Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam
Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam

VI. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao như:

Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Nhà trường vẫn đang đào tạo theo chương trình cũ, không bám sát vào nhu cầu thực tế của thị trường việc làm. Do đó, khi ra trường, sinh viên thiếu hụt nhiều kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Cung vượt cầu Số lượng sinh viên quản trị kinh doanh ra trường ngày càng nhiều, trong khi nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành này lại không tăng tương ứng, dẫn đến tình trạng cung vượt cầu. Do đó, nhiều sinh viên dù có bằng cấp nhưng vẫn không tìm được việc làm.
Kinh tế khó khăn Tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, trong đó có việc cắt giảm tuyển dụng. Điều này khiến cho số lượng việc làm cho sinh viên quản trị kinh doanh giảm đi đáng kể.

Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên quản trị kinh doanh là chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Chương trình đào tạo tại các trường đại học thường mang tính lý thuyết nhiều hơn là thực hành, khiến sinh viên thiếu kỹ năng cần thiết khi ra trường.

Để khắc phục tình trạng này, các trường đại học cần cải cách chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để cập nhật những kiến thức mới nhất vào chương trình đào tạo. Ngoài ra, nhà trường cũng cần tăng cường thực hành cho sinh viên để họ có cơ hội tiếp xúc với thực tế công việc.

 • Chất lượng đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thị trường dẫn đến sinh viên ra trường thiếu hụt kỹ năng.
 • Nhà trường cần phải cải cách chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tăng cường thực hành, tăng cường học kỹ năng mềm.

Cung vượt cầu

Một nguyên nhân nữa dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên quản trị kinh doanh là cung vượt cầu. Số lượng sinh viên ra trường ngày càng đông, trong khi số lượng việc làm không tăng tương ứng. Điều này khiến cho nhiều sinh viên khó tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.

Để khắc phục tình trạng này, cần có sự điều chỉnh hợp lý trong chính sách tuyển sinh của các trường đại học. Nhà trường cần phải tuyển sinh theo chỉ tiêu, đảm bảo cân đối giữa số lượng sinh viên ra trường và số lượng việc làm có sẵn. Ngoài ra, nhà trường cũng cần phải định hướng cho sinh viên về những ngành nghề đang thiếu nhân lực, để sinh viên có thể lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

 • Cung vượt cầu do số lượng sinh viên ra trường ngày càng đông trong khi số lượng việc làm không tăng tương ứng.
 • Nhà trường cần phải tuyển sinh theo chỉ tiêu, định hướng cho sinh viên về những ngành nghề đang thiếu nhân lực.

Kinh tế khó khăn

Kinh tế khó khăn cũng là một yếu tố dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên quản trị kinh doanh. Khi kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thường cắt giảm chi phí, trong đó có việc cắt giảm tuyển dụng. Điều này khiến cho số lượng việc làm cho sinh viên quản trị kinh doanh giảm đi đáng kể.

Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, Chính phủ cũng cần tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới cho lao động.

 • Kinh tế khó khăn khiến các doanh nghiệp cắt giảm chi phí, cắt giảm tuyển dụng.
 • Chính phủ cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh và tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế, tạo ra nhiều việc làm mới cho lao động.

Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao
Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh cao

VII. Những thách thức mà sinh viên quản trị kinh doanh phải đối mặt

Chất lượng đào tạo chưa theo kịp nhu cầu thị trường

Hiện nay, nhiều đơn vị đào tạo quản trị kinh doanh vẫn còn tập trung vào lý thuyết, chưa chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng sinh viên ra trường thiếu kinh nghiệm, khó xin việc hoặc không đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.

 • Thiếu kỹ năng mềm
 • Kiến thức chuyên môn hạn chế
 • Thực tập ít kinh nghiệm

Tại website VnInvestment có nhiều bài viết hướng dẫn cách để sinh viên quản trị kinh doanh rèn luyện kỹ năng mềm. Ngoài ra, VnInvestment còn chia sẻ kinh nghiệm thực tập cho sinh viên quản trị kinh doanh.

Cung vượt cầu

Số lượng sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh ngày càng tăng nhưng số lượng việc làm trong lĩnh vực này lại không tăng tương ứng. Điều này dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, sinh viên ra trường khó tìm được việc làm.

 • Cung vượt cầu
 • Sinh viên ra trường khó xin việc
 • Mức lương khởi điểm thấp

Bài viết Quản trị kinh doanh là gì? trên trang VnInvestment chia sẻ cho bạn đọc về sự khác biệt giữa công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Kinh tế khó khăn

Kinh tế khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự, trong đó có cả nhân sự trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Điều này dẫn đến tình trạng sinh viên ra trường khó xin việc hoặc bị mất việc.

Ảnh hưởng của kinh tế khó khăn đến sinh viên quản trị kinh doanh Giải pháp
Sinh viên ra trường khó xin việc Nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân
Sinh viên bị mất việc Tìm kiếm việc làm mới
Mức lương khởi điểm thấp Chấp nhận mức lương thấp hơn để tích lũy kinh nghiệm

Nếu bạn muốn xin việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, bạn có thể tham khảo bài viết Kinh nghiệm xin việc quản trị kinh doanh được đăng tải trên website VnInvestment.

Lời khuyên cho sinh viên quản trị kinh doanh

Để khắc phục những thách thức trên, sinh viên quản trị kinh doanh cần chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, mở rộng mối quan hệ và chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp.

 • Trau dồi kiến thức, kỹ năng
 • Mở rộng mối quan hệ
 • Chuẩn bị sẵn sàng cho sự nghiệp

Để chuẩn bị cho sự nghiệp, bạn có thể tham khảo bài viết Kế hoạch sự nghiệp là gì? trên website VnInvestment.

Những thách thức mà sinh viên quản trị kinh doanh phải đối mặt
Những thách thức mà sinh viên quản trị kinh doanh phải đối mặt

VIII. Giải pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh

Để giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm nhà nước, doanh nghiệp và các trường đại học, cao đẳng. Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo việc làm, khuyến khích khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cần đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường làm việc tốt để thu hút và giữ chân nhân tài. Các trường đại học, cao đẳng cần đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đào tạo ra những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Ngoài ra, cần có những giải pháp cụ thể như sau:

 • Cải cách chương trình đào tạo: Các trường đại học, cao đẳng cần đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Chương trình đào tạo cần chú trọng đến việc phát triển các kỹ năng mềm, kỹ năng thực hành và khả năng làm việc nhóm.
 • Tăng cường liên kết với doanh nghiệp: Các trường đại học, cao đẳng cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp để có thể nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp. Doanh nghiệp cũng cần tham gia vào quá trình đào tạo, cung cấp các chương trình thực tập, việc làm bán thời gian cho sinh viên.
 • Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo: Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp khởi nghiệp cần được hỗ trợ về tài chính, đào tạo và tư vấn để có thể phát triển bền vững.
 • Tạo môi trường làm việc tốt: Doanh nghiệp cần tạo môi trường làm việc tốt, có chế độ đãi ngộ hấp dẫn để thu hút và giữ chân nhân tài. Doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tạo cơ hội cho nhân viên học tập và nâng cao trình độ.

Bằng cách thực hiện những giải pháp trên, chúng ta có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh, tạo ra nhiều việc làm mới và góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài ra, các bạn sinh viên quản trị kinh doanh cũng cần chủ động trong việc tìm kiếm việc làm. Các bạn có thể tham gia các buổi hội thảo tuyển dụng, nộp hồ sơ trực tiếp tại các công ty hoặc tìm kiếm việc làm trên các trang web tuyển dụng uy tín. Các bạn cũng cần chuẩn bị tốt cho các buổi phỏng vấn, thể hiện sự tự tin và năng động của mình.

Với sự nỗ lực của các bên liên quan, chúng ta có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh và tạo ra một tương lai tươi sáng cho các bạn trẻ theo đuổi ngành học này.

Các giải pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh
Giải pháp Đối tượng thực hiện Mục tiêu
Cải cách chương trình đào tạo Các trường đại học, cao đẳng Đào tạo ra những sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
Tăng cường liên kết với doanh nghiệp Các trường đại học, cao đẳng, doanh nghiệp Nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và điều chỉnh chương trình đào tạo cho phù hợp
Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Nhà nước, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp Tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp
Tạo môi trường làm việc tốt Doanh nghiệp Thu hút và giữ chân nhân tài

Nếu bạn đang là sinh viên quản trị kinh doanh và đang lo lắng về vấn đề thất nghiệp, hãy chủ động trong việc tìm kiếm việc làm và chuẩn bị tốt cho các buổi phỏng vấn. Với sự nỗ lực của bạn và sự hỗ trợ của các bên liên quan, bạn sẽ có thể tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành và sở thích của mình.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau để biết thêm thông tin về tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh và các giải pháp để giảm tỷ lệ thất nghiệp:

IX. Lời khuyên cho sinh viên quản trị kinh doanh

Học tập chăm chỉ

Đây là điều kiện tiên quyết để sinh viên quản trị kinh doanh có thể thành công. Ngành quản trị kinh doanh rất rộng lớn, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kế toán, marketing, nhân sự, v.v. Vì vậy, sinh viên cần phải học tập chăm chỉ để nắm vững kiến thức chuyên môn.

Rèn luyện kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm là những kỹ năng không chuyên môn nhưng rất cần thiết để thành công trong công việc, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, v.v. Sinh viên quản trị kinh doanh cần phải rèn luyện những kỹ năng này để có thể làm việc hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa

Các hoạt động ngoại khóa là cơ hội để sinh viên quản trị kinh doanh có thể giao lưu, học hỏi và mở rộng mối quan hệ. Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm, hoặc các hoạt động tình nguyện để phát triển bản thân.

Tìm kiếm cơ hội thực tập

Thực tập là cơ hội để sinh viên quản trị kinh doanh có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế công việc. Sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội thực tập tại các công ty, doanh nghiệp hoặc các tổ chức phi lợi nhuận.

Ưu điểm Nhược điểm
Áp dụng kiến thức vào thực tế Mức lương thấp
Kinh nghiệm làm việc Thời gian làm việc dài
Mở rộng mối quan hệ Áp lực công việc cao

Xây dựng mạng lưới quan hệ

Mạng lưới quan hệ là rất quan trọng đối với sinh viên quản trị kinh doanh. Sinh viên có thể xây dựng mạng lưới quan hệ bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham gia các hội thảo, hội nghị hoặc làm việc bán thời gian.

Bằng cách làm theo những lời khuyên trên, sinh viên quản trị kinh doanh có thể tăng cơ hội thành công trong sự nghiệp của mình.

X. Kết luận

Tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam đang ở mức cao là một vấn đề đáng báo động, cần có sự chung tay của nhiều phía để giải quyết. Các trường đại học, cao đẳng cần cải cách chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động. Bản thân sinh viên quản trị kinh doanh cần chủ động học hỏi, trau dồi kỹ năng, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, thực tập để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Với sự chung tay của nhiều phía, hy vọng rằng tỷ lệ thất nghiệp quản trị kinh doanh tại Việt Nam sẽ giảm xuống trong thời gian tới, tạo điều kiện cho các bạn trẻ theo đuổi ngành học này có được việc làm ổn định và phát triển sự nghiệp.

Related Articles

Back to top button