Đầu tư ngoại hối

Cấu trúc thị trường Forex là gì? Hướng dẫn chi tiết từ

Cấu trúc thị trường forex là một chủ đề phức tạp nhưng vô cùng quan trọng đối với những ai muốn tham gia vào thị trường này. Trong bài viết này từ Vninvestment, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cấu trúc của thị trường ngoại hối, cách thức hoạt động của nó và những rủi ro liên quan.

Cấu trúc thị trường Forex là gì? | Hướng dẫn chi tiết từ Vninvestment
Cấu trúc thị trường Forex là gì? | Hướng dẫn chi tiết từ Vninvestment

Cấu trúc thị trường forex
Thuật ngữ Mô tả
Thị trường giao ngay Thị trường nơi các giao dịch được thực hiện và thanh toán ngay lập tức.
Thị trường tương lai Thị trường nơi các giao dịch được thực hiện cho một ngày trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận.
Thị trường quyền chọn Thị trường nơi các giao dịch được thực hiện cho quyền mua hoặc bán một tài sản với mức giá đã thỏa thuận trong tương lai.
Thị trường OTC Thị trường nơi các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai bên mà không thông qua sàn giao dịch.

I. Cấu trúc thị trường ngoại hối

Cấu trúc thị trường ngoại hối
Cấu trúc thị trường ngoại hối

Thị trường giao ngay

Thị trường giao ngay là thị trường nơi các giao dịch được thực hiện và thanh toán ngay lập tức. Các giao dịch này thường được thực hiện thông qua các ngân hàng hoặc các nhà môi giới ngoại hối. Thị trường giao ngay là thị trường ngoại hối lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lên tới 5 nghìn tỷ đô la.

Một số ví dụ về các giao dịch thị trường giao ngay bao gồm:

 • Một công ty nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài có thể mua ngoại tệ của nước đó trên thị trường giao ngay để thanh toán cho hàng hóa.
 • Một nhà đầu tư có thể mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường giao ngay để kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái.
 • Một ngân hàng có thể mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường giao ngay để cân bằng bảng cân đối kế toán của mình.

Tìm hiểu thêm về sàn giao dịch ngoại hối

Thị trường tương lai

Thị trường tương lai là thị trường nơi các giao dịch được thực hiện cho một ngày trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận. Các giao dịch này thường được thực hiện thông qua các sàn giao dịch tương lai. Thị trường tương lai là một công cụ quan trọng để các doanh nghiệp và nhà đầu tư quản lý rủi ro ngoại hối.

Một số ví dụ về các giao dịch thị trường tương lai bao gồm:

 • Một công ty xuất khẩu hàng hóa sang nước ngoài có thể bán ngoại tệ của nước đó trên thị trường tương lai để khóa tỷ giá hối đoái và đảm bảo giá bán cho hàng hóa của mình.
 • Một nhà đầu tư có thể mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường tương lai để kiếm lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái trong tương lai.
 • Một ngân hàng có thể mua hoặc bán ngoại tệ trên thị trường tương lai để quản lý rủi ro ngoại hối cho khách hàng của mình.

Tìm hiểu thêm về giao dịch ngoại hối

II. Các loại thị trường ngoại hối

Các loại thị trường ngoại hối
Các loại thị trường ngoại hối

Thị trường Forex là một thị trường phi tập trung, có nghĩa là không có một sàn giao dịch trung tâm nào. Các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai bên tham gia, thông qua các mạng lưới giao dịch điện tử. Điều này tạo ra tính thanh khoản cao và tính toàn cầu cho thị trường ngoại hối.

Bảng 1: Phân loại thị trường ngoại hối
Thị trường Mô tả
Thị trường giao ngay (spot market) Thị trường nơi các giao dịch được thực hiện và thanh toán ngay lập tức.
Thị trường giao kỳ hạn (futures market) Thị trường ngoại hối phi tập trung với hợp đồng mua bán tiền tệ giữa hai bên tại một mức giá cố định cho một ngày xác định trong tương lai.
Thị trường quyền chọn (options market) Thị trường cung cấp các quyền mua (call) hoặc bán (put) một loại tiền tệ cụ thể với mức giá xác định trong tương lai.
Thị trường hoán đổi (swap market) Thị trường cho phép các bên trao đổi các dòng tiền tệ trong tương lai với các điều khoản đã thỏa thuận trước.
Thị trường bán lẻ (retail market) Thị trường phục vụ cho nhu cầu của các nhà giao dịch cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ.
Thị trường tổ chức (institutional market) Thị trường phục vụ cho nhu cầu của các ngân hàng, các quỹ đầu tư và các công ty đa quốc gia.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn về từng loại thị trường ngoại hối:

Mỗi thị trường có những đặc điểm và chức năng riêng, đóng góp vào hệ sinh thái tổng thể của thị trường ngoại hối. Hiểu rõ các loại thị trường ngoại hối giúp các nhà giao dịch định hình chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng của mình.

 • Thị trường giao ngay (spot market): Thị trường giao ngay là nơi các giao dịch được thực hiện và thanh toán ngay lập tức. Đây là thị trường ngoại hối lớn nhất và thanh khoản nhất, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lên tới 5 nghìn tỷ đô la.
 • Thị trường giao kỳ hạn (futures market): Thị trường giao kỳ hạn là nơi các hợp đồng mua bán tiền tệ được thực hiện vào một ngày trong tương lai với mức giá đã thỏa thuận. Thị trường này giúp các nhà giao dịch phòng ngừa rủi ro biến động giá trong tương lai.
 • Thị trường quyền chọn (options market): Thị trường quyền chọn là nơi các hợp đồng quyền chọn được giao dịch. Hợp đồng quyền chọn trao cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán một loại tiền tệ cụ thể với mức giá đã thỏa thuận trong tương lai.
 • Thị trường hoán đổi (swap market): Thị trường hoán đổi là nơi các hợp đồng hoán đổi được giao dịch. Hợp đồng hoán đổi cho phép các bên trao đổi các dòng tiền tệ trong tương lai với các điều khoản đã thỏa thuận trước.
 • Thị trường bán lẻ (retail market): Thị trường bán lẻ là nơi các nhà giao dịch cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ thực hiện các giao dịch ngoại hối. Thị trường này chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng giao dịch ngoại hối.
 • Thị trường tổ chức (institutional market): Thị trường tổ chức là nơi các ngân hàng, các quỹ đầu tư và các công ty đa quốc gia thực hiện các giao dịch ngoại hối. Thị trường này chiếm phần lớn trong tổng khối lượng giao dịch ngoại hối.

III. Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối

Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối
Các thành phần tham gia thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối bao gồm nhiều nhóm thành viên khác nhau, mỗi nhóm đóng một vai trò quan trọng góp nên cấu trúc của thị trường.

Chúng bao gồm:

 • Ngân hàng trung ương: Là tổ chức chịu trách nhiệm phát hành tiền tệ, điều tiết lãi suất và thị trường tài chính. Ngân hàng trung ương tham gia thị trường ngoại hối để điều chỉnh tỷ giá, ổn định nền kinh tế và thực hiện các chính sách tiền tệ.
 • Các ngân hàng thương mại: Là trung gian tài chính lớn nhất tại thị trường Forex. Họ tham gia thị trường để tạo thuận lợi cho các giao dịch ngoại hối, quản lý rủi ro và thực hiện các hoạt động tài chính khác.
 • Các công ty môi giới ngoại hối (Forex Broker): Là cầu nối giữa người mua và người bán trên thị trường ngoại hối. Họ cung cấp cho nhà đầu tư nền tảng giao dịch, báo giá, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Các nhà tạo lập thị trường (Market Makers): Là những tổ chức cung cấp báo giá mua và bán đồng thời cho một loại tiền tệ nhất định. Họ tạo điều kiện cho các nhà giao dịch dễ dàng tìm đối tác để thực hiện giao dịch và cải thiện thanh khoản thị trường.
 • Các quỹ đầu cơ (Hedge Funds): Là các quỹ đầu tư sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp để kiếm lợi nhuận trên thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường ngoại hối. Các quỹ này thường đầu tư số tiền lớn và có tác động đáng kể đến biến động giá.

Ngoài các thành phần tham gia kể trên, còn có những tổ chức khác như các công ty đa quốc gia, các cá nhân, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng tham gia vào thị trường ngoại hối. Mỗi thành phần trong thị trường giao dịch với mục đích khác nhau, tạo nên sự đa dạng và phức tạp của thị trường tiền tệ lớn nhất thế giới này. Cảnh báo rủi ro

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, bao gồm:

 • Cung cầu tiền tệ: Cung cầu tiền tệ là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ. Khi nhu cầu về một loại tiền tệ tăng, giá trị của nó sẽ tăng. Ngược lại, khi cung của một loại tiền tệ tăng, giá trị của nó sẽ giảm.
 • Lãi suất: Lãi suất là một yếu tố khác ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Khi lãi suất tăng, giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng. Ngược lại, khi lãi suất giảm, giá trị của một loại tiền tệ sẽ giảm.
 • Lạm phát: Lạm phát là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Khi lạm phát tăng, giá trị của một loại tiền tệ sẽ giảm. Ngược lại, khi lạm phát giảm, giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng.
 • Cán cân thương mại: Cán cân thương mại là một yếu tố ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, cán cân thương mại của quốc gia đó sẽ bị thâm hụt. Điều này có thể dẫn đến giảm giá đồng tiền của quốc gia đó.
 • Các yếu tố chính trị: Các yếu tố chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối. Ví dụ, khi một quốc gia có bất ổn chính trị, giá trị đồng tiền của quốc gia đó có thể giảm. Ngược lại, khi một quốc gia có sự ổn định chính trị, giá trị đồng tiền của quốc gia đó có thể tăng.

Xem thêm:

V. Kết luận

Thị trường ngoại hối là một thị trường phức tạp và đầy rủi ro, nhưng cũng là một thị trường đầy hấp dẫn đối với các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Nếu bạn đang cân nhắc tham gia vào thị trường này, điều quan trọng là phải hiểu rõ về cấu trúc, cách thức hoạt động và những rủi ro liên quan.

Chúng tôi hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cấu trúc của thị trường ngoại hối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Vninvestment.

Related Articles

Back to top button