Đầu tư

Cục Đầu Tư Nước Ngoài: Cẩm Nang Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Nhà Đầu Tư

[**cục đầu tư nước ngoài**](https://vninvestment.vn/cuc-dau-tu-nuoc-ngoai/) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tuân theo các quy định của pháp luật.
**Cục Đầu tư nước ngoài** là thành viên của Hội đồng thẩm định đầu tư nước ngoài, Ban Chỉ đạo các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, thành viên của nhiều Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo về hợp tác kinh tế quốc tế cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban. **Cục Đầu tư nước ngoài** có quan hệ hợp tác và trao đổi thông tin với các cơ quan quản lý đầu tư của các nước trên thế giới, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ.

Cục Đầu Tư Nước Ngoài: Cẩm Nang Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Nhà Đầu Tư
Cục Đầu Tư Nước Ngoài: Cẩm Nang Hướng Dẫn Toàn Diện Cho Nhà Đầu Tư

I. Cục Đầu tư nước ngoài: Vai trò và nhiệm vụ

Cục Đầu tư nước ngoài: Vai trò và nhiệm vụ
Cục Đầu tư nước ngoài: Vai trò và nhiệm vụ

Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

FIA có những nhiệm vụ chính sau:

 • Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài.
 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

FIA có vai trò quan trọng trong việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm về Cục Đầu tư nước ngoài, bạn có thể truy cập website của FIA tại địa chỉ: https://fia.gov.vn/

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau đây:

Nhiệm vụ Mô tả
Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài FIA có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Chính phủ ban hành.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật FIA có trách nhiệm thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài, bao gồm: cấp phép đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép chuyển nhượng vốn đầu tư, cấp giấy phép giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, kiểm tra, thanh tra hoạt động đầu tư nước ngoài.
Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật FIA có trách nhiệm đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao FIA có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, bao gồm: tham gia các đoàn đàm phán, ký kết các hiệp định, hợp đồng về đầu tư nước ngoài; tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về đầu tư nước ngoài; thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng về đầu tư nước ngoài.

II. Cục Đầu tư nước ngoài: Quy trình cấp phép đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài: Quy trình cấp phép đầu tư
Cục Đầu tư nước ngoài: Quy trình cấp phép đầu tư

Tài liệu yêu cầu để xin cấp phép đầu tư

Để xin cấp phép đầu tư, đơn vị đăng ký đầu tư phải thực hiện chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định và nộp đến Cục Đầu tư nước ngoài theo trình tự, thời gian quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

Loại giấy phép Hồ sơ nộp kèm Liên hệ
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tờ khai đăng ký đầu tư theo mẫu
 • Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Mô tả tóm tắt dự án đầu tư
Cục Đầu tư nước ngoài
Giấy phép thành lập văn phòng đại diện
 • Tờ khai đăng ký thành lập văn phòng đại diện
 • Quyết định/nghị quyết của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định của nhà đầu tư nước ngoài về việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
Cục Đầu tư nước ngoài

Trình tự, thời hạn cấp phép đầu tư

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đầu tư nước ngoài sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
 2. Thẩm định hồ sơ
 3. Cấp giấy phép đầu tư

Thời hạn cấp phép đầu tư được quy định tại Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP như sau:

 • Đối với giấy phép thành lập văn phòng đại diện: trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
 • Đối với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Xem thêm các bài viết liên quan khác

Tra cứu thông tin giấy phép đầu tư

Cũng tại Cổng thông tin đầu tư trực tuyến, bạn có thể tra cứu và xem thông tin các dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài và Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Link tra cứu: https://tracuuchungthuc.mpi.gov.vn/

Liên hệ với Cục Đầu tư nước ngoài

Người nộp hồ sơ có thể liên hệ đến Cục Đầu tư nước ngoài để được hướng dẫn chi tiết hơn, cũng như giải đáp những thắc mắc trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ.

Cục Đầu tư nước ngoài

Địa chỉ: 2 Đoàn Kết, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 3846 3865

Fax: (84-024) 3846 3866

Email: Email: fid@mpi.gov.vn

Website: https://www.mpi.gov.vn/vi/

Chuyên viên hỗ trợ: Nguyễn Thị Liên

Email: lien.nguyenthi@mpi.gov.vn

Website: 10 địa điểm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam an toàn và hiệu quả

III. Cục Đầu tư nước ngoài: Các chính sách ưu đãi đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài: Các chính sách ưu đãi đầu tư
Cục Đầu tư nước ngoài: Các chính sách ưu đãi đầu tư

Ưu đãi thuế

Cục Đầu tư nước ngoài ban hành nhiều chính sách ưu đãi thuế để khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Các ưu đãi này bao gồm miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu và thuế xuất khẩu.

Việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp có thể lên đến 10 năm với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên. Các dự án này bao gồm các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, giáo dục, y tế và du lịch.

Các quỹ đầu tư tại Việt Nam

Ưu đãi về đất đai

Cục Đầu tư nước ngoài cũng có các chính sách ưu đãi về đất đai để thu hút đầu tư nước ngoài. Các ưu đãi này bao gồm hỗ trợ giá thuê đất và miễn tiền thuê đất trong một thời gian nhất định.

Việc hỗ trợ giá thuê đất có thể lên đến 50% với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên. Các dự án này bao gồm các dự án trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, giáo dục, y tế và du lịch.

Ưu đãi khác

Ngoài các ưu đãi về thuế và đất đai, Cục Đầu tư nước ngoài còn có các chính sách ưu đãi khác để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Các ưu đãi này bao gồm hỗ trợ tài chính, hỗ trợ đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật.

Loại ưu đãi Đối tượng áp dụng Hình thức hỗ trợ
Hỗ trợ tài chính Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu tiên Cấp vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất
Hỗ trợ đào tạo Các nhà đầu tư nước ngoài Cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo nhân lực
Hỗ trợ kỹ thuật Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao Cung cấp tư vấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ

Các chính sách ưu đãi của Cục Đầu tư nước ngoài đã góp phần thu hút và nâng cao chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thẩm định dự án đầu tư

IV. Cục Đầu tư nước ngoài: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Cục Đầu tư nước ngoài: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

FIA có nhiệm vụ chính là:

 • Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài;
 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Để hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, FIA đã triển khai nhiều chương trình, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Cụ thể, FIA đã:

 • Xây dựng và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo để cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam cho các nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp;
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Nhờ những nỗ lực của FIA, môi trường đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng được cải thiện, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu của FIA, năm 2021, Việt Nam đã thu hút được 31,15 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 9,2% so với năm 2020.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ và Đài Loan.

Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, bất động sản, năng lượng và tài chính.

Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thuận lợi, công bằng, minh bạch và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Các nhà đầu tư nước ngoài được hưởng nhiều ưu đãi, chẳng hạn như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian nhất định, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, được hỗ trợ về đất đai, cơ sở hạ tầng và đào tạo lao động.

Chính phủ Việt Nam cũng cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Việt Nam là một quốc gia có môi trường đầu tư hấp dẫn, chính trị ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng và nguồn nhân lực dồi dào.

Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư sinh lời cao.

Nếu bạn là nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, hãy liên hệ với Cục Đầu tư nước ngoài để được hỗ trợ.

FIA sẽ cung cấp cho bạn thông tin về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam và hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Hãy đến với Việt Nam để khám phá những cơ hội đầu tư hấp dẫn và cùng chúng tôi xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau để biết thêm thông tin về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

STT Quốc gia/Vùng lãnh thổ Số vốn đầu tư (triệu USD)
1 Hàn Quốc 10.585
2 Nhật Bản 6.186
3 Singapore 5.256
4 Hoa Kỳ 4.562
5 Đài Loan 3.868

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài

V. Cục Đầu tư nước ngoài: Liên hệ và thông tin

Cục Đầu tư nước ngoài: Liên hệ và thông tin
Cục Đầu tư nước ngoài: Liên hệ và thông tin

Bạn đang tìm kiếm thông tin liên hệ và thông tin về Cục Đầu tư nước ngoài? Trong phần này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về cách liên hệ với cục này cũng như những thông tin quan trọng khác mà bạn có thể cần.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, vui lòng truy cập liên kết này.

Địa chỉ liên hệ

Cục Đầu tư nước ngoàiĐịa chỉ: Số 101 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà NộiĐiện thoại: (024) 3825 7256Fax: (024) 3826 1444Địa chỉ email: fid@mpi.gov.vn

Trách nhiệm và chức năng

Cục Đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

 • Đề xuất, soạn thảo, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nước ngoài theo thẩm quyền;
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thanh tra việc thực hiện pháp luật về đầu tư nước ngoài của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao.

Đội ngũ lãnh đạo

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là người đứng đầu Cục Đầu tư nước ngoài. Hiện nay, ông Nguyễn Chí Dũng đang giữ chức vụ này.

Tên Chức vụ
Ông Nguyễn Chí Dũng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngoài ra, Cục Đầu tư nước ngoài còn có các vị Phó Cục trưởng phụ trách các lĩnh vực khác nhau.

Các đơn vị trực thuộc

Cục Đầu tư nước ngoài có các đơn vị trực thuộc sau:

 • Phòng Đăng ký kinh doanh đầu tư nước ngoài
 • Phòng Quản lý doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
 • Phòng Đầu tư nước ngoài theo ngành
 • Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế
 • Phòng Hỗ trợ đầu tư

Mỗi phòng có những chức năng và nhiệm vụ riêng biệt, phối hợp chặt chẽ với nhau để thực hiện nhiệm vụ chung của Cục Đầu tư nước ngoài.

Một số lưu ý

Khi liên hệ với Cục Đầu tư nước ngoài, bạn lưu ý những điều sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.
 • Trình bày rõ ràng, mạch lạc vấn đề cần giải quyết.
 • Kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ Cục.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về Cục Đầu tư nước ngoài. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về đầu tư nước ngoài, vui lòng truy cập liên kết này.

VI. Kết luận

Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy thu hút vốn FDI vào Việt Nam. Các chính sách và chương trình của FIA giúp tạo ra môi trường đầu tư thuận lợi, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Những khoản đầu tư này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, tạo công ăn việc làm, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng suất lao động.

Trong thời gian tới, FIA cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời, FIA cũng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Related Articles

Back to top button