Đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư: Cẩm nang toàn diện cho nhà đầu tư thông thái

giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy tờ quan trọng mà các nhà đầu tư cần phải có khi muốn đầu tư vào Việt Nam. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng nhà đầu tư đã được cấp phép đầu tư vào Việt Nam và được hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật. Để có được giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần phải nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư lên cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các tài liệu sau: đơn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của nhà đầu tư, bản sao giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư, bản sao giấy tờ chứng minh mục đích đầu tư của nhà đầu tư, bản sao giấy tờ chứng minh địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Sau khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ. Giấy chứng nhận đầu tư có thời hạn hiệu lực là 5 năm và có thể được gia hạn nếu nhà đầu tư có nhu cầu. Để biết thêm thông tin về giấy chứng nhận đầu tư, vui lòng truy cập website của chúng tôi tại Vninvestment.com.

Giấy chứng nhận đầu tư: Cẩm nang toàn diện cho nhà đầu tư thông thái
Giấy chứng nhận đầu tư: Cẩm nang toàn diện cho nhà đầu tư thông thái

I. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là gì?
Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy tờ được cấp cho nhà đầu tư sau khi họ đã đăng ký đầu tư và được chấp thuận đầu tư vào một dự án tại Việt Nam. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng nhà đầu tư đã được phép đầu tư vào dự án và hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tên giới thiệu Tên giấy tờ
Đăng ký đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Xem thêm)

Đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Các đối tượng được cấp giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Nhà đầu tư trong nước
 • Nhà đầu tư nước ngoài
 • Cá nhân, tổ chức Việt Nam tiếp nhận vốn đầu tư
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài đầu tư vào những dự án được Việt Nam chấp thuận

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Quy trình này bao gồm các bước sau:

 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án.
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ và ban hành giấy chứng nhận đầu tư.
 3. Nhà đầu tư nộp giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan quản lý để hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mẫu này bao gồm các thông tin sau:

 • Tên dự án
 • Tên nhà đầu tư
 • Địa điểm thực hiện dự án
 • Thời gian thực hiện dự án
 • Tổng vốn đầu tư
 • Ngành nghề đầu tư

II. Ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư

Các ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian đầu tư
 2. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian sau khi kết thúc thời gian miễn thuế
 3. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
 4. Ưu đãi về thuế sử dụng đất
 5. Ưu đãi về thuế tài nguyên

Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư

Để được hưởng ưu đãi đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đầu tư vào các dự án được Nhà nước Việt Nam ưu đãi đầu tư
 2. Thời gian đầu tư vào dự án không nhỏ hơn 5 năm
 3. Tổng vốn đầu tư của dự án không nhỏ hơn 3 tỷ đồng
 4. Nhà đầu tư phải thực hiện dự án đúng theo các cam kết trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

III. Các loại giấy chứng nhận đầu tư

Các loại giấy chứng nhận đầu tư
Các loại giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy tờ pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư nước ngoài khi họ đầu tư vào Việt Nam. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng nhà đầu tư đã được cấp phép đầu tư vào Việt Nam và được hưởng các quyền lợi và ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Có nhiều loại giấy chứng nhận đầu tư khác nhau, tùy thuộc vào loại hình đầu tư và quy mô dự án. Các loại giấy chứng nhận đầu tư phổ biến nhất bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
 • Giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp nước ngoài (II)
 • Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
 • Giấy chứng nhận đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế – xã hội

Mỗi loại giấy chứng nhận đầu tư có những quy định riêng về thủ tục cấp phép, thời hạn hiệu lực và các quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư được hưởng. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định này trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư có thể tham khảo các văn bản pháp luật sau:

Loại giấy chứng nhận đầu tư Đối tượng áp dụng Quyền lợi, ưu đãi
Giấy chứng nhận đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam Được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014
Giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp nước ngoài (II) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư gián tiếp vào Việt Nam thông qua việc mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp Việt Nam Được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014
Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà đầu tư đầu tư vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam Được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan
Giấy chứng nhận đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế – xã hội Nhà đầu tư đầu tư vào các dự án phát triển kinh tế – xã hội tại Việt Nam Được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định của Luật Đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan

IV. Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư
Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình cấp giấy chứng nhận đầu tư được quy định theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải trải qua các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. Hồ sơ này được nộp tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư, xem xét về mặt pháp lý và về tính khả thi của dự án. Nếu hồ sơ đăng ký đầu tư đủ điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư trao cho nhà đầu tư.

Bước 3: Sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về pháp lý theo quy định. Bao gồm việc thành lập công ty tại Việt Nam, đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác liên quan đến hoạt động đầu tư.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư được quy định như sau:

 • Đối với dự án đầu tư có vốn đăng ký từ 50 triệu đô la Mỹ trở lên: thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư đầy đủ và hợp lệ.
 • Đối với dự án đầu tư có vốn đăng ký dưới 50 triệu đô la Mỹ: thời hạn cấp giấy chứng nhận đầu tư không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầu tư đầy đủ và hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ đăng ký đầu tư không hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có quyền yêu cầu nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nếu nhà đầu tư không sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định, hồ sơ đăng ký đầu tư sẽ bị bác bỏ.

STT Thủ tục Thời hạn
1 Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư Không quy định
2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư 30 ngày (dự án >= 50 triệu USD) / 15 ngày (dự án < 50 triệu USD)
3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư Không quy định

Luật Quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam mới nhất

V. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp cũng cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục này tương ứng với nội dung công bố thông tin về dự án đầu tư của doanh nghiệp, mục tiêu nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa chủ thể đăng ký và chủ thể thực hiện dự án đầu tư.

Dưới đây là các bước xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ:
– Chủ thể thực hiện dự án đầu tư (là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp) nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư;
– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
– Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận nội dung công bố thông tin về dự án đầu tư, thời hạn công nhận không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày thẩm tra hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Theo Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì hồ sơ nộp lên cơ quan có thẩm quyền để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

 • Giấy khai đăng ký theo mẫu quy định;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Chỉ thị đầu tư;
 • Bản sao Quyết định chấp thuận địa điểm đầu tư;
 • Bản thuyết minh kế hoạch thực hiện dự án đầu tư (trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Đối với những trường hợp xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời với việc đăng ký đầu tư thì chỉ cần nộp hồ sơ gồm: Giấy khai đăng ký theo mẫu quy định và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đầu tư

Theo Khoản 16, Điều 2, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì lệ phí cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài nước gồm 2.500.000 đồng/dự án và đối với dự án đầu tư trong nước gồm 1.000.000 đồng/dự án. Chi tiết lệ phí, phí cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau:

STT Đối tượng Phí, lệ phí
1 Dự án đầu tư trong nước 1.000.000 đồng/dự án
2 Dự án đầu tư ngoài nước 2.500.000 đồng/dự án

VI. Những lưu ý khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Những lưu ý khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư
Những lưu ý khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

Khi xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Dự án đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thường mất nhiều thời gian và công sức, vì vậy bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư tại đây.

Lưu ý Giải thích
Dự án đầu tư phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn liên quan Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng các dự án đầu tư được thực hiện đúng mục đích, không gây hại đến môi trường và không vi phạm pháp luật.
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư phải đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ các quy định của pháp luật Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư có đủ thông tin cần thiết để cơ quan chức năng thẩm định và cấp giấy chứng nhận đầu tư.
Quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thường mất nhiều thời gian và công sức, vì vậy bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi nộp hồ sơ Mục đích của quy định này là để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết trước khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, tránh trường hợp phải bổ sung hồ sơ nhiều lần gây mất thời gian và công sức.
 • Đọc kỹ hướng dẫn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư trước khi nộp hồ sơ
 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết
 • Nộp hồ sơ đúng hạn

VII. Kết luận

Giấy chứng nhận đầu tư là một loại giấy tờ quan trọng đối với các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn đầu tư vào Việt Nam. Loại giấy tờ này xác nhận rằng dự án đầu tư của bạn đã được chấp thuận bởi Chính phủ Việt Nam và bạn được phép đầu tư vào Việt Nam. Giấy phép này cũng đóng vai trò như một sự đảm bảo rằng khoản đầu tư của bạn sẽ được bảo vệ theo luật pháp Việt Nam.

Nếu bạn đang lập kế hoạch đầu tư vào Việt Nam, thì việc xin giấy chứng nhận đầu tư là một bước quan trọng. Quá trình này có thể mất một thời gian, nhưng nó sẽ rất đáng giá trong thời gian dài.

Related Articles

Back to top button