Kinh doanh

Thời Điểm Áp Dụng Biểu Phí Nước Kinh Doanh: Giải Đáp Thấu Đáo Mọi Thắc Mắc

Giá nước kinh doanh là giá nước được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh sử dụng nước. Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước. Khi áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố như giá nước đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và lợi nhuận hợp lý. Vninvestment sẽ cung cấp thông tin về khi nào áp giá nước kinh doanh, giá nước kinh doanh là gì, quy định về giá nước kinh doanh, thủ tục áp giá nước kinh doanh và những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh.

Thời Điểm Áp Dụng Biểu Phí Nước Kinh Doanh: Giải Đáp Thấu Đáo Mọi Thắc Mắc
Thời Điểm Áp Dụng Biểu Phí Nước Kinh Doanh: Giải Đáp Thấu Đáo Mọi Thắc Mắc

STT Nội dung
1 Giá nước kinh doanh là giá nước được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh sử dụng nước.
2 Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ.
3 Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước.
4 Khi áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố như giá nước đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và lợi nhuận hợp lý.

I. Khi nào áp giá nước kinh doanh?

Giá nước kinh doanh là giá nước được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh sử dụng nước. Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước.

Giá nước kinh doanh là gì?

Giá nước kinh doanh là giá nước được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh sử dụng nước. Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Giá nước kinh doanh bao gồm giá nước đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và lợi nhuận hợp lý.

 • Giá nước đầu vào: Là giá nước mà doanh nghiệp mua từ các đơn vị cung cấp nước.
 • Chi phí sản xuất: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất nước sạch, bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí khấu hao tài sản cố định, …
 • Chi phí vận chuyển: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để vận chuyển nước sạch đến nơi tiêu thụ.
 • Lợi nhuận hợp lý: Là lợi nhuận mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động kinh doanh nước sạch.

Quy định về giá nước kinh doanh

Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Hiện nay, giá nước kinh doanh được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương. Theo thông tư này, giá nước kinh doanh được tính theo công thức sau:

Giá nước kinh doanh = Giá nước đầu vào + Chi phí sản xuất + Chi phí vận chuyển + Lợi nhuận hợp lý

Trong đó:

 • Giá nước đầu vào: Là giá nước mà doanh nghiệp mua từ các đơn vị cung cấp nước.
 • Chi phí sản xuất: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất nước sạch, bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí khấu hao tài sản cố định, …
 • Chi phí vận chuyển: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để vận chuyển nước sạch đến nơi tiêu thụ.
 • Lợi nhuận hợp lý: Là lợi nhuận mà doanh nghiệp được hưởng từ hoạt động kinh doanh nước sạch.

Thủ tục áp giá nước kinh doanh

Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước. Thủ tục đăng ký áp giá nước kinh doanh bao gồm các bước sau:

 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký áp giá nước kinh doanh tại cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước.
 2. Cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước thẩm định hồ sơ đăng ký áp giá nước kinh doanh của doanh nghiệp.
 3. Nếu hồ sơ đăng ký áp giá nước kinh doanh của doanh nghiệp hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký áp giá nước kinh doanh cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải nộp các loại giấy tờ sau khi đăng ký áp giá nước kinh doanh:

 • Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bảng giá nước kinh doanh của doanh nghiệp.

Những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh

Khi áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Giá nước kinh doanh phải được tính toán đúng theo công thức quy định.
 • Giá nước kinh doanh phải được niêm yết công khai tại nơi kinh doanh.
 • Doanh nghiệp phải bán nước sạch với giá niêm yết.
 • Doanh nghiệp không được bán nước sạch với giá cao hơn giá niêm yết.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

Trên đây là những thông tin về khi nào áp giá nước kinh doanh, giá nước kinh doanh là gì, quy định về giá nước kinh doanh, thủ tục áp giá nước kinh doanh và những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan đến giá nước kinh doanh, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

II. Giá nước kinh doanh là gì?

Giá nước kinh doanh là giá nước được áp dụng cho các hoạt động kinh doanh sử dụng nước. Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước. Khi áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố như giá nước đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển và lợi nhuận hợp lý.

Giá nước kinh doanh được quy định như thế nào?

Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Cụ thể, giá nước kinh doanh được tính toán dựa trên các yếu tố sau:

 • Giá nước đầu vào: Là giá nước mà doanh nghiệp mua từ các đơn vị cung cấp nước.
 • Chi phí sản xuất: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuất nước sạch, bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí khấu hao tài sản cố định,…
 • Chi phí vận chuyển: Là chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để vận chuyển nước sạch đến các khách hàng.
 • Lợi nhuận hợp lý: Là lợi nhuận mà doanh nghiệp được hưởng khi kinh doanh nước sạch.

Giá nước kinh doanh được điều chỉnh theo từng thời kỳ để đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế – xã hội và đảm bảo quyền lợi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thủ tục áp giá nước kinh doanh

Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước. Thủ tục đăng ký bao gồm các bước sau:

 1. Nộp đơn đăng ký áp giá nước kinh doanh.
 2. Nộp các giấy tờ sau:
 • Giấy phép kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Báo cáo tài chính năm gần nhất.
 • Kế hoạch kinh doanh năm tới.
 • Bảng giá nước kinh doanh dự kiến.
 1. Trình bày thuyết minh về giá nước kinh doanh dự kiến.
 2. Nộp lệ phí đăng ký.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước sẽ tiến hành thẩm định và quyết định chấp thuận hoặc từ chối áp giá nước kinh doanh cho doanh nghiệp.

Giá nước kinh doanh là gì?
Giá nước kinh doanh là gì?

III. Quy định về giá nước kinh doanh

Giá nước kinh doanh được quy định bởi Nhà nước và được điều chỉnh theo từng thời kỳ. Mức giá nước kinh doanh hiện hành được quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định, giá nước kinh doanh bao gồm:

 • Giá nước sạch: Là giá nước được sản xuất từ nguồn nước thô, sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng nước sạch theo quy định của Bộ Y tế.
 • Giá nước thải: Là giá nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải khác được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Giá dịch vụ cấp nước: Là giá dịch vụ cung cấp nước sạch đến tận nhà khách hàng, bao gồm chi phí lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống cấp nước và các thiết bị liên quan.

Giá nước kinh doanh được tính theo đơn vị mét khối (m3). Mức giá nước kinh doanh cụ thể được áp dụng tùy theo từng địa phương, tùy theo từng loại hình khách hàng và tùy theo từng thời điểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giá nước kinh doanh, bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước tại địa phương.

Giá nước kinh doanh hiện hành
Loại khách hàng Giá nước sạch (đồng/m3) Giá nước thải (đồng/m3) Giá dịch vụ cấp nước (đồng/m3)
Khách hàng sinh hoạt 5.000 2.000 1.000
Khách hàng công nghiệp 10.000 5.000 2.000
Khách hàng thương mại 15.000 7.000 3.000

Nguồn: Quyết định số 20/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết sau để biết thêm thông tin về giá nước kinh doanh:

Quy định về giá nước kinh doanh
Quy định về giá nước kinh doanh

IV. Thủ tục áp giá nước kinh doanh

Để áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước. Thủ tục này được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Theo đó, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ đăng ký áp giá nước kinh doanh tại Sở Xây dựng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký áp giá nước kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cấp nước của doanh nghiệp;
 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm gần nhất;
 • Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tới;
 • Bảng giá nước kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Xây dựng sẽ thẩm định hồ sơ và đưa ra quyết định chấp thuận hoặc từ chối áp giá nước kinh doanh cho doanh nghiệp. Quyết định của Sở Xây dựng phải được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.

Nếu doanh nghiệp được chấp thuận áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp phải thực hiện niêm yết giá nước kinh doanh tại trụ sở chính của doanh nghiệp và tại các điểm kinh doanh nước của doanh nghiệp. Giá nước kinh doanh phải được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp phải thực hiện bán nước theo giá nước kinh doanh đã niêm yết. Doanh nghiệp không được bán nước với giá cao hơn giá nước kinh doanh đã niêm yết.

Nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về giá nước kinh doanh, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Biểu mẫu đăng ký áp giá nước kinh doanh
STT Tên biểu mẫu Số hiệu biểu mẫu
1 Đơn đăng ký áp giá nước kinh doanh 02/2017/TT-BXD
2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Không có
3 Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cấp nước của doanh nghiệp Không có
4 Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong năm gần nhất Không có
5 Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tới Không có
6 Bảng giá nước kinh doanh dự kiến của doanh nghiệp Không có

Để biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

V. Những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh

Khi áp giá nước kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý đến các yếu tố sau:

STT Nội dung
1 Giá nước đầu vào: Đây là giá nước mà doanh nghiệp mua từ các công ty cung cấp nước hoặc các nguồn nước khác.
2 Chi phí sản xuất: Đây là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để sản xuất nước, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí khấu hao tài sản cố định, v.v.
3 Chi phí vận chuyển: Đây là chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để vận chuyển nước đến nơi tiêu thụ.
4 Lợi nhuận hợp lý: Doanh nghiệp cần tính toán sao cho mức giá nước kinh doanh vừa đủ để bù đắp các chi phí đã nêu trên, vừa đảm bảo lợi nhuận hợp lý.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến các yếu tố sau đây khi áp giá nước kinh doanh:

 • Giá nước của các đối thủ cạnh tranh
 • Sức mua của người dân trong khu vực
 • Các chính sách của chính phủ về giá nước

Việc áp giá nước kinh doanh hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp thu được lợi nhuận, đồng thời cũng đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Về phía người dân sử dụng nước, cần lưu ý:

 • Tìm hiểu giá nước kinh doanh của các đơn vị cung cấp nước khác nhau để lựa chọn đơn vị có giá nước hợp lý nhất.
 • Kiểm tra chất lượng nước trước khi sử dụng.
 • Sử dụng nước tiết kiệm, tránh lãng phí.

Bằng cách này, người dân vừa tiết kiệm được tiền, vừa góp phần bảo vệ nguồn nước.

Những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh
Những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh

VI. Kết luận

Giá nước kinh doanh là một vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp sử dụng nước. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định về giá nước kinh doanh, thủ tục áp giá nước kinh doanh và những lưu ý khi áp giá nước kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình diễn ra thuận lợi. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về giá nước kinh doanh.

Related Articles

Back to top button