Bao nhiêu

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Toàn bộ thông tin cần thiết

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp là khoản tiền mà doanh nghiệp phải đóng góp cho hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp đó. Khoản kinh phí này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động của công đoàn, hỗ trợ đoàn viên công đoàn và góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Vậy, kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Bài viết sau đây của Vninvestment sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về vấn đề này.

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Toàn bộ thông tin cần thiết
Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu? Toàn bộ thông tin cần thiết

Kiểu đóng kinh phí công đoàn doanh nghiệp Tỷ lệ
Theo mức lương 1%
Theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn Không quá 2%

I. Phân loại kinh phí công đoàn doanh nghiệp được đóng theo hình thức nào?

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp được đóng theo 2 hình thức chính:

 • Theo mức lương
 • Theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn

Mức đóng kinh phí công đoàn theo mức lương được quy định tại Điều 10 Nghị định 64/2013/NĐ-CP. Theo đó, mức đóng kinh phí công đoàn theo mức lương là 1% lương tháng của người lao động.

Mức đóng kinh phí công đoàn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn được quy định tại Điều 11 Nghị định 64/2013/NĐ-CP. Theo đó, mức đóng kinh phí công đoàn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn không được vượt quá 2% lương tháng của người lao động.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức đóng kinh phí công đoàn nêu trên. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý rằng, nếu doanh nghiệp lựa chọn hình thức đóng kinh phí công đoàn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn thì cần phải có văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn về mức đóng kinh phí công đoàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng, kinh phí công đoàn là khoản kinh phí bắt buộc phải đóng. Doanh nghiệp không được phép không đóng kinh phí công đoàn.

Nếu doanh nghiệp không đóng kinh phí công đoàn thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định 64/2013/NĐ-CP. Mức phạt tiền đối với hành vi không đóng kinh phí công đoàn là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Doanh nghiệp cần chủ động đóng kinh phí công đoàn đúng hạn để tránh bị xử phạt hành chính.

II. Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực ra sao?

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm sau năm trích kinh phí.

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn
 • Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động xây dựng quỹ phúc lợi của công đoàn

Công đoàn doanh nghiệp phải sử dụng kinh phí công đoàn cấp trên trích cho đúng mục đích, đúng quy định.

Công đoàn doanh nghiệp phải báo cáo việc sử dụng kinh phí công đoàn cấp trên trích cho cấp công đoàn trên.

Công đoàn doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước cấp công đoàn trên về việc sử dụng kinh phí công đoàn cấp trên trích.

III. Quy định về tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương

Tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương được quy định tại Điều 10 Nghị định 64/2013/NĐ-CP. Theo đó, tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương là 1% lương tháng của người lao động.

Tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, ngành nghề, hình thức hoạt động.

Tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương được tính trên tổng số lương tháng của người lao động trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải trích kinh phí công đoàn theo mức lương hàng tháng và nộp cho công đoàn doanh nghiệp.

Doanh nghiệp phải trích kinh phí công đoàn theo mức lương đúng hạn. Nếu doanh nghiệp trích kinh phí công đoàn theo mức lương chậm thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 22 Nghị định 64/2013/NĐ-CP.

Mức phạt tiền đối với hành vi trích kinh phí công đoàn theo mức lương chậm là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

IV. Công đoàn doanh nghiệp chia kinh phí như thế nào?

Công đoàn doanh nghiệp chia kinh phí theo các mục đích sau:

 • Hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn
 • Hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động
 • Hoạt động xây dựng quỹ phúc lợi của công đoàn

Công đoàn doanh nghiệp phải chia kinh phí theo đúng mục đích, đúng quy định.

Công đoàn doanh nghiệp phải báo cáo việc chia kinh phí cho cấp công đoàn trên.

Công đoàn doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước cấp công đoàn trên về việc chia kinh phí.

V. Biểu mẫu pháp lý của việc đóng kinh phí công đoàn

Biểu mẫu pháp lý của việc đóng kinh phí công đoàn là Biểu mẫu số 01/BC-ĐK. Biểu mẫu này được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Biểu mẫu số 01/BC-ĐK gồm 2 phần:

 • Phần 1: Thông tin về doanh nghiệp
 • Phần 2: Thông tin về việc đóng kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp phải lập Biểu mẫu số 01/BC-ĐK khi đóng kinh phí công đoàn.

Doanh nghiệp phải nộp Biểu mẫu số 01/BC-ĐK cho công đoàn doanh nghiệp.

Công đoàn doanh nghiệp phải lưu trữ Biểu mẫu số 01/BC-ĐK.

Phân loại kinh phí công đoàn doanh nghiệp được đóng theo hình thức nào?
Phân loại kinh phí công đoàn doanh nghiệp được đóng theo hình thức nào?

VI. Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực ra sao?

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP.

Mức trích kinh phí công đoàn cấp trên cho công đoàn doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp có từ 10 đến 49 lao động: 0,1% quỹ lương.
 • Đối với doanh nghiệp có từ 50 đến 200 lao động: 0,15% quỹ lương.
 • Đối với doanh nghiệp có từ 201 đến 500 lao động: 0,2% quỹ lương.
 • Đối với doanh nghiệp có từ 501 đến 1.000 lao động: 0,25% quỹ lương.
 • Đối với doanh nghiệp có từ 1.001 lao động trở lên: 0,3% quỹ lương.

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Hỗ trợ hoạt động của công đoàn doanh nghiệp.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho đoàn viên công đoàn.
 • Cung cấp các dịch vụ phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.
 • Xây dựng và củng cố cơ sở vật chất của công đoàn doanh nghiệp.
 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn doanh nghiệp.

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn cấp trên cho công đoàn doanh nghiệp theo đúng quy định.

Công đoàn doanh nghiệp có trách nhiệm sử dụng kinh phí công đoàn cấp trên một cách hiệu quả, đúng mục đích.

Nếu doanh nghiệp không trích nộp kinh phí công đoàn cấp trên cho công đoàn doanh nghiệp theo đúng quy định, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Nếu công đoàn doanh nghiệp sử dụng kinh phí công đoàn cấp trên không đúng mục đích, công đoàn doanh nghiệp sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những thông tin về kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực ra sao. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Xin cảm ơn!

Nguồn: Kinh phí công đoàn doanh nghiệp đóng bao nhiêu?

Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực ra sao?
Kinh phí công đoàn cấp trên trích cho công đoàn doanh nghiệp có hiệu lực ra sao?

VII. Quy định về tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp chỉ được phép đóng góp kinh phí cho công đoàn ở mức tối đa 1% trên tổng quỹ lương của doanh nghiệp đó. Trường hợp nếu mức đóng góp theo phương án thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn vượt quá 1% quỹ lương thì mức đóng góp vượt này chậm nhất không quá 3 tháng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công đoàn cấp trên có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn ghi nhận thêm các khoản đóng góp như quà tặng, tài trợ, ủng hộ của doanh nghiệp cho công đoàn, thì doanh nghiệp có thể ghi nhận theo đúng mục đích, quy chế tài chính của công đoàn. Cơ quan thuế chấp nhận tính chi phí hợp lý vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kiểu đóng kinh phí công đoàn doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân hành nghề Tỷ lệ
Theo mức lương 1%
Theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn đủ điều kiện đóng vào quỹ công đoàn Không quá 2%

VIII. Những khoản trừ kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp

 • Kinh phí hỗ trợ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp tổ chức đại hội đại biểu công đoàn, các cuộc họp, hội nghị công đoàn theo quy định của điều lệ công đoàn.
 • Kinh phí sinh hoạt hằng tháng cho cán bộ công đoàn chuyên trách cấp cơ sở, chi ủy viên công đoàn và thời gian công đoàn của người lao động công đoàn, theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn của công đoàn.
 • Kinh phí chi cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.
 • Kinh phí tổ chức các hoạt động trước, trong và sau khi nghỉ việc theo quy định của Bộ luật Lao động.
 • Các khoản kinh phí trong các trường hợp khác khi công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động thỏa thuận, thống nhất đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là những thông tin về quy định về tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương. Hy vọng bài viết này đã đem đến thông tin hữu ích đến cho bạn.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VNINVESTMENT

Địa chỉ: Tầng 10 – Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3795 3079

Email: lienhe@vninvestment.vn

Website: https://vninvestment.vn

Quy định về tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương
Quy định về tỷ lệ kinh phí công đoàn doanh nghiệp theo mức lương

IX. Công đoàn doanh nghiệp chia kinh phí như thế nào?

Khi quyết định được số tiền sẽ đóng, công đoàn doanh nghiệp cũng cần thống nhất công thức chia kinh phí hợp lý giữa các đơn vị thành viên. Theo quy định tại khoản 3, điều 44 Luật Công đoàn năm 2019, thì có 3 cách chia được áp dụng phổ biến hiện nay như sau:

 • Chia theo số lượng đoàn viên của từng đơn vị thành viên.
 • Chia theo số lượng lao động của từng đơn vị thành viên.
 • Chia theo phương án do công đoàn doanh nghiệp và doanh nghiệp thống nhất.

Doanh nghiệp và công đoàn doanh nghiệp cần căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để lựa chọn được phương án chia kinh phí hợp lý nhất, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động chung của công đoàn doanh nghiệp.

Ngoài ra, công đoàn doanh nghiệp sẽ căn cứ vào nhiệm vụ, hoạt động công đoàn trong năm, kinh phí được cấp trên trích cho công đoàn cấp dưới trước đó và tình hình thực tế của doanh nghiệp để quyết định mức đóng góp cụ thể.

X. Biểu mẫu pháp lý của việc đóng kinh phí công đoàn

Quy định về biểu mẫu biên bản đối với việc đóng kinh phí công đoàn hiện nay được ghi tại Luật công đoàn năm 2019. Theo đó, biểu mẫu biên bản về đóng kinh phí, hỗ trợ, tặng quà của công đoàn ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Biên bản ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh mẫu đầy đủ

Các biên bản được lập theo mẫu chung, biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản, không cần công chứng hoặc chứng thực.

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp được đóng có biên bản ghi chép và có chữ ký của các bên. Biên bản có thể thực hiện bằng hình thức giấy hoặc điện tử.

Quy định về kinh phí công đoàn doanh nghiệp

Trường hợp biên bản được thực hiện dưới dạng điện tử, cần phải lưu ý đến các quy định về chữ ký số quy định tại Nghị định số 130/2018 của Chính phủ.

Biểu mẫu pháp lý của việc đóng kinh phí công đoàn
Biểu mẫu pháp lý của việc đóng kinh phí công đoàn

XI. Kết luận

Kinh phí công đoàn doanh nghiệp là khoản đóng góp bắt buộc của doanh nghiệp đối với hoạt động của công đoàn trong doanh nghiệp đó. Tỷ lệ đóng kinh phí công đoàn doanh nghiệp được quy định theo mức lương hoặc theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công đoàn, nhưng không quá 2%. Kinh phí công đoàn doanh nghiệp được sử dụng để hỗ trợ đoàn viên công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội và góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp kinh phí công đoàn đầy đủ và đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Related Articles

Back to top button