Đầu tư chứng khoán

Phân loại lệnh giao dịch chứng khoán và những điều nhà đầu tư cần biết

Thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính phức tạp, nơi các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của các công ty niêm yết. Để giao dịch hiệu quả trên thị trường này, các nhà đầu tư cần phải hiểu rõ về các Loại lệnh giao dịch trong chứng khoán. Tại Vninvestment, bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các loại lệnh giao dịch phổ biến nhất, giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Phân loại lệnh giao dịch chứng khoán và những điều nhà đầu tư cần biết
Phân loại lệnh giao dịch chứng khoán và những điều nhà đầu tư cần biết

Loại lệnh Mô tả
Lệnh giao dịch thường Lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
Lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục Lệnh giao dịch được khớp với lệnh đối ứng có giá tốt nhất tại thời điểm giao dịch.
Lệnh giao dịch giá đóng cửa Lệnh giao dịch được thực hiện với giá đóng cửa của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch thỏa thuận Lệnh giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận giữa người mua và người bán, không thông qua sàn giao dịch.
Lệnh giao dịch giá sàn Lệnh giao dịch được thực hiện với giá sàn của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch giá trần Lệnh giao dịch được thực hiện với giá trần của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch mua vào Lệnh giao dịch đặt với mục đích mua cổ phiếu.
Lệnh giao dịch bán ra Lệnh giao dịch đặt với mục đích bán cổ phiếu.

I. Các loại lệnh giao dịch cơ bản

Các loại lệnh giao dịch cơ bản
Các loại lệnh giao dịch cơ bản

Lệnh giao dịch thường

Lệnh giao dịch thường là lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn mua hoặc bán cổ phiếu nhanh chóng, không cần quan tâm đến giá cả. Xem thêm: Loại lệnh giao dịch trong chứng khoán

Lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục

Lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục là lệnh giao dịch được khớp với lệnh đối ứng có giá tốt nhất tại thời điểm giao dịch. Loại lệnh này thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn mua hoặc bán cổ phiếu với giá tốt nhất có thể. Xem thêm: Loại lệnh giao dịch trong chứng khoán

Loại lệnh Mô tả
Lệnh giao dịch thường Lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
Lệnh giao dịch khớp lệnh liên tục Lệnh giao dịch được khớp với lệnh đối ứng có giá tốt nhất tại thời điểm giao dịch.
Lệnh giao dịch giá đóng cửa Lệnh giao dịch được thực hiện với giá đóng cửa của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch thỏa thuận Lệnh giao dịch được thực hiện theo thỏa thuận giữa người mua và người bán, không thông qua sàn giao dịch.
Lệnh giao dịch giá sàn Lệnh giao dịch được thực hiện với giá sàn của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch giá trần Lệnh giao dịch được thực hiện với giá trần của phiên giao dịch.
Lệnh giao dịch mua vào Lệnh giao dịch đặt với mục đích mua cổ phiếu.
Lệnh giao dịch bán ra Lệnh giao dịch đặt với mục đích bán cổ phiếu.

Lệnh giao dịch giá đóng cửa

Lệnh giao dịch giá đóng cửa là lệnh giao dịch được thực hiện với giá đóng cửa của phiên giao dịch. Loại lệnh này thường được sử dụng khi nhà đầu tư muốn mua hoặc bán cổ phiếu vào cuối ngày giao dịch. Xem thêm: Loại lệnh giao dịch trong chứng khoán

II. Các loại lệnh giao dịch nâng cao

Các loại lệnh giao dịch nâng cao
Các loại lệnh giao dịch nâng cao

Lệnh thị trường (market order)

Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Loại lệnh này được ưu tiên khớp lệnh với lệnh khớp ngược lại trên bảng giá, do đó việc thực hiện lệnh có thể thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên, giá thực hiện của lệnh thị trường có thể không phải là giá tốt nhất, đặc biệt là trong những thị trường biến động mạnh.

Ví dụ: “Phân tích kỹ thuật thị trường chứng khoán hôm nay” đã chỉ ra rằng thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn muốn nhanh chóng mua một cổ phiếu đang tăng giá. Bạn có thể sử dụng lệnh thị trường để mua cổ phiếu này ngay lập tức, tuy nhiên giá thực hiện của lệnh có thể cao hơn giá thị trường hiện tại nếu thị trường tiếp tục biến động mạnh.

Lệnh giới hạn (limit order)

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán với giá cụ thể do nhà đầu tư chỉ định. Các lệnh này sẽ không được khớp lệnh cho đến khi giá thực tế của chứng khoán đạt đến hoặc vượt qua giá giới hạn này. Ưu điểm chính của lệnh giới hạn là đảm bảo giá thực hiện lệnh như mong muốn. Tuy nhiên, nhược điểm của loại lệnh này là có thể không được khớp lệnh nếu thị trường không biến động theo hướng có lợi cho giao dịch.

Ví dụ: Bạn quyết định mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng. Bạn đặt một lệnh giới hạn với giá này với khối lượng 100 cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu hiện tại ở mức 101.000 đồng, lệnh của bạn sẽ không được khớp lệnh. Tuy nhiên, nếu thị trường biến động theo hướng có lợi, với giá giảm xuống 100.000 đồng hoặc thấp hơn, lệnh giới hạn của bạn sẽ khớp với lệnh bán đầu tiên trên bảng giá.

Lệnh dừng (stop order)

Lệnh dừng là loại lệnh dùng để bảo vệ lợi nhuận hoặc giới hạn lỗ. Mục đích của lệnh dừng là đưa ra lệnh mua hoặc bán khi giá chứng khoán đạt đến mức giá cụ thể do nhà đầu tư chỉ định. Loại lệnh này thường được dùng khi nhà đầu tư muốn chốt lời hoặc cắt lỗ khi thị trường biến động bất lợi.

Ví dụ: Khi bạn mua một cổ phiếu với giá 100.000 đồng và muốn chốt lời khi cổ phiếu tăng lên 150.000 đồng, bạn có thể đặt một lệnh dừng với giá 149.000 đồng. Nếu giá cổ phiếu đạt mức 149.000 đồng hoặc thấp hơn, lệnh dừng sẽ được kích hoạt chuyển thành lệnh thị trường nhằm bán ra 100 cổ phiếu.

Lệnh trailing stop

Lệnh trailing stop là lệnh dừng có tính năng bảo vệ lợi nhuận linh hoạt. Với lệnh dừng thông thường, lệnh dừng sẽ kích hoạt khi giá chứng khoán đạt đến mức giá chỉ định, nhưng lệnh trailing stop sẽ tự điều chỉnh mức giá dừng khi giá chứng khoán thay đổi có lợi đối với giao dịch. Nhờ đó, lệnh trailing stop giúp nhà đầu tư bảo vệ được nhiều lợi nhuận hơn so với lệnh dừng thông thường.

Ví dụ: Bạn mua thêm một cổ phiếu với giá 100.000 đồng. Khi giá cổ phiếu này tăng lên 150.000 đồng, bạn đặt lệnh trailing stop với mức giá dừng ban đầu là 140.000 đồng và mức giá theo sau là 5.000 đồng. Nếu giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên 160.000 đồng, mức giá dừng sẽ được điều chỉnh lên 150.000 đồng và nếu giá cổ phiếu sau đó giảm xuống 145.000 đồng, lệnh trailing stop sẽ bán ra 100 cổ phiếu.

III. Các loại lệnh giao dịch theo thời gian

Các loại lệnh giao dịch theo thời gian
Các loại lệnh giao dịch theo thời gian

Ngoài các loại lệnh giao dịch theo giá, nhà đầu tư còn có thể phân loại lệnh giao dịch theo thời gian. Các loại lệnh giao dịch theo thời gian phổ biến nhất bao gồm:

  • Lệnh giao dịch ngày (Day order): Đây là loại lệnh giao dịch có thời hạn hiệu lực trong ngày giao dịch. Nếu lệnh không được khớp trong ngày giao dịch, lệnh sẽ tự động bị hủy.
  • Lệnh giao dịch tuần (Week order): Đây là loại lệnh giao dịch có thời hạn hiệu lực trong tuần giao dịch. Nếu lệnh không được khớp trong tuần giao dịch, lệnh sẽ tự động bị hủy.
  • Lệnh giao dịch tháng (Month order): Đây là loại lệnh giao dịch có thời hạn hiệu lực trong tháng giao dịch. Nếu lệnh không được khớp trong tháng giao dịch, lệnh sẽ tự động bị hủy.
  • Lệnh giao dịch có thời hạn mở (Open order): Đây là loại lệnh giao dịch không có thời hạn hiệu lực cụ thể. Lệnh sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi được khớp hoặc nhà đầu tư hủy lệnh.

Mỗi loại lệnh giao dịch theo thời gian có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng loại lệnh giao dịch nào để phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Ví dụ, lệnh giao dịch ngày phù hợp với các nhà đầu tư muốn giao dịch nhanh chóng và chốt lời trong ngày. Lệnh giao dịch tuần phù hợp với các nhà đầu tư muốn giao dịch trong thời gian dài hơn và không muốn phải theo dõi thị trường liên tục. Lệnh giao dịch tháng phù hợp với các nhà đầu tư muốn giao dịch trong thời gian rất dài và không muốn phải lo lắng về việc hủy lệnh.

Lệnh giao dịch có thời hạn mở phù hợp với các nhà đầu tư muốn giao dịch trong thời gian dài và không muốn phải theo dõi thị trường liên tục. Tuy nhiên, loại lệnh này cũng có thể khiến nhà đầu tư bị thua lỗ nếu thị trường biến động mạnh.

Để tìm hiểu thêm về các loại lệnh giao dịch trong chứng khoán, bạn có thể tham khảo bài viết Phân loại lệnh giao dịch chứng khoán và những điều nhà đầu tư cần biết trên website của chúng tôi.

Loại lệnh Thời hạn hiệu lực Ưu điểm Nhược điểm
Lệnh giao dịch ngày Trong ngày giao dịch Giao dịch nhanh chóng, chốt lời trong ngày Không phù hợp với giao dịch dài hạn
Lệnh giao dịch tuần Trong tuần giao dịch Phù hợp với giao dịch dài hạn hơn Không phù hợp với giao dịch nhanh chóng
Lệnh giao dịch tháng Trong tháng giao dịch Phù hợp với giao dịch dài hạn Không phù hợp với giao dịch nhanh chóng
Lệnh giao dịch có thời hạn mở Không có thời hạn hiệu lực cụ thể Phù hợp với giao dịch dài hạn Có thể khiến nhà đầu tư bị thua lỗ nếu thị trường biến động mạnh

IV. Các loại lệnh giao dịch theo giá

Trên thị trường chứng khoán, các lệnh giao dịch được phân loại theo giá thành các loại sau:

  • Lệnh giao dịch giá thị trường (Market order): Đây là loại lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại. Nhà đầu tư không cần phải chỉ định giá cụ thể cho lệnh giao dịch này.
  • Lệnh giao dịch giá giới hạn (Limit order): Đây là loại lệnh giao dịch được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá giới hạn mà nhà đầu tư đã chỉ định. Nếu giá thị trường không đạt đến mức giá giới hạn, lệnh giao dịch sẽ không được thực hiện.
  • Lệnh giao dịch giá dừng (Stop order): Đây là loại lệnh giao dịch được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng mà nhà đầu tư đã chỉ định. Nếu giá thị trường không đạt đến mức giá dừng, lệnh giao dịch sẽ không được thực hiện.
  • Lệnh giao dịch giá đóng cửa (Close order): Đây là loại lệnh giao dịch được thực hiện với giá đóng cửa của phiên giao dịch.
Loại lệnh Mô tả
Lệnh giao dịch giá thị trường Lệnh giao dịch được thực hiện ngay lập tức với giá thị trường hiện tại.
Lệnh giao dịch giá giới hạn Lệnh giao dịch được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá giới hạn mà nhà đầu tư đã chỉ định.
Lệnh giao dịch giá dừng Lệnh giao dịch được thực hiện khi giá thị trường đạt đến hoặc vượt qua mức giá dừng mà nhà đầu tư đã chỉ định.
Lệnh giao dịch giá đóng cửa Lệnh giao dịch được thực hiện với giá đóng cửa của phiên giao dịch.

Mỗi loại lệnh giao dịch có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Nhà đầu tư cần lựa chọn loại lệnh giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro của mình.

Nếu bạn là nhà đầu tư mới, bạn nên sử dụng lệnh giao dịch giá thị trường hoặc lệnh giao dịch giá giới hạn. Hai loại lệnh này tương đối đơn giản và dễ sử dụng. Khi bạn đã có kinh nghiệm hơn, bạn có thể sử dụng các loại lệnh giao dịch phức tạp hơn như lệnh giao dịch giá dừng hoặc lệnh giao dịch giá đóng cửa.

Để tìm hiểu thêm về các loại lệnh giao dịch, bạn có thể tham khảo bài viết Các loại lệnh giao dịch trong chứng khoán trên website của chúng tôi.

V. Kết luận

Trên đây là những thông tin về các loại lệnh giao dịch trong chứng khoán mà vninvestment muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng rằng, qua bài viết này, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về các loại lệnh giao dịch khác nhau, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.

Mỗi loại lệnh giao dịch đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mục đích giao dịch của nhà đầu tư mà họ sẽ lựa chọn loại lệnh phù hợp. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như giá cả, thời gian, khối lượng giao dịch trước khi quyết định đặt lệnh.

Nếu bạn là nhà đầu tư mới, hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ về các loại lệnh giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch thực tế. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các chuyên gia hoặc tham gia các khóa học đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch của mình.

Related Articles

Back to top button