Đầu tư tiền điện tử

Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam

Tiền điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người sử dụng hơn. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử còn tương đối mới và chưa có nhiều quy định và pháp lý rõ ràng. Điều này khiến nhiều người cảm thấy lo lắng khi sử dụng tiền điện tử. Bài viết này của Vninvestment sẽ chia sẻ cho bạn những thông tin hữu ích về Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam. Qua đó, giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường này và sử dụng tiền điện tử một cách an toàn và hiệu quả.

Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam - Vninvestment
Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam – Vninvestment

Năm Sự kiện đáng chú ý
2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành văn bản cảnh báo về rủi ro khi sử dụng tiền điện tử.
2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 784/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá về tiền ảo.
2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tiền ảo.
2020 Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến tiền ảo.

I. Quy định của Việt Nam về tiền điện tử

Quy định của Việt Nam về tiền điện tử
Quy định của Việt Nam về tiền điện tử

Luật và quy định cụ thể

Hiện tại, Việt Nam chưa có luật riêng về tiền điện tử. Tuy nhiên, có một số văn bản pháp luật liên quan đến tiền điện tử đã được ban hành, bao gồm:

 • Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 (sửa đổi năm 2015)
 • Thông tư số 24/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tiền ảo
 • Thông tư số 15/2020/TT-BCA của Bộ Công an hướng dẫn việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến tiền ảo

Những văn bản pháp luật này quy định rằng tiền điện tử không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng vẫn được phép thực hiện, nhưng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước quản lý tiền điện tử

Cơ quan nhà nước quản lý tiền điện tử tại Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm xây dựng và ban hành các chính sách, quy định liên quan đến tiền điện tử; giám sát, kiểm tra các hoạt động liên quan đến tiền điện tử; xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử.

Những lưu ý về pháp lý khi sử dụng tiền điện tử

Khi sử dụng tiền điện tử, người dùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Tiền điện tử không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, do đó không được sử dụng để mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như mua bán, trao đổi, chuyển nhượng phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Người dùng tiền điện tử phải chịu trách nhiệm về các rủi ro liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử, bao gồm rủi ro mất giá, rủi ro bị lừa đảo, rủi ro bị hack.

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng tiền điện tử, người dùng nên lựa chọn các sàn giao dịch uy tín, bảo mật thông tin cá nhân và tài sản của mình, đồng thời tìm hiểu kỹ về các rủi ro liên quan đến tiền điện tử trước khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Tìm hiểu thêm về quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam

II. Quy định của các quốc gia khác về tiền điện tử

Quy định của các quốc gia khác về tiền điện tử
Quy định của các quốc gia khác về tiền điện tử

Mỗi quốc gia có những quy định khác nhau về tiền điện tử. Một số quốc gia đã ban hành luật cụ thể để quản lý tiền điện tử, trong khi một số quốc gia khác vẫn chưa có quy định rõ ràng.

Tại Hoa Kỳ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã phân loại một số loại tiền điện tử là chứng khoán và áp dụng các quy định tương tự như đối với cổ phiếu và trái phiếu. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã ban hành các quy định riêng cho giao dịch tiền điện tử.

Tại Liên minh Châu Âu (EU), tiền điện tử được coi là một loại tài sản tài chính và được quản lý theo Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (MiFID II). MiFID II yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tại Nhật Bản, tiền điện tử được coi là một loại tài sản kỹ thuật số và được quản lý theo Luật Thanh toán. Luật Thanh toán yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tại Trung Quốc, tiền điện tử bị cấm hoàn toàn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Trung Quốc và cấm các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Tại Việt Nam, tiền điện tử chưa được công nhận là một loại tiền tệ hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về việc quản lý tiền điện tử. Các văn bản này yêu cầu các tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khi cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Quốc gia Quy định
Hoa Kỳ SEC phân loại một số loại tiền điện tử là chứng khoán và áp dụng các quy định tương tự như đối với cổ phiếu và trái phiếu. CFTC cũng đã ban hành các quy định riêng cho giao dịch tiền điện tử.
Liên minh Châu Âu (EU) Tiền điện tử được coi là một loại tài sản tài chính và được quản lý theo Chỉ thị về Thị trường Công cụ Tài chính (MiFID II). MiFID II yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Nhật Bản Tiền điện tử được coi là một loại tài sản kỹ thuật số và được quản lý theo Luật Thanh toán. Luật Thanh toán yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Cơ quan Dịch vụ Tài chính và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Trung Quốc Tiền điện tử bị cấm hoàn toàn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Trung Quốc và cấm các tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.
Việt Nam Tiền điện tử chưa được công nhận là một loại tiền tệ hợp pháp. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về việc quản lý tiền điện tử. Các văn bản này yêu cầu các tổ chức tài chính phải tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố khi cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Các quy định về tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Các quốc gia đang dần đưa ra các quy định mới để quản lý thị trường tiền điện tử. Các quy định này nhằm mục đích bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư vào tiền điện tử, bạn nên tìm hiểu kỹ các quy định về tiền điện tử tại quốc gia của bạn. Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về các loại tiền điện tử khác nhau và rủi ro liên quan đến đầu tư vào tiền điện tử.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tiền điện tử tại các trang web sau:

III. Pháp lý liên quan đến tiền điện tử

Pháp lý liên quan đến tiền điện tử
Pháp lý liên quan đến tiền điện tử

Ngoài các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, còn có một số văn bản pháp luật khác liên quan đến tiền điện tử đã được ban hành, bao gồm:

 • Luật Đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Thương mại điện tử năm 2016
 • Luật Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2012

Những văn bản pháp luật này quy định về các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, bao gồm việc phát hành, lưu thông, sử dụng và quản lý tiền điện tử. Đồng thời, các văn bản pháp luật này cũng quy định về trách nhiệm của các bên tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử.

Hiện tại, Chính phủ Việt Nam đang trong quá trình xây dựng một khuôn khổ pháp lý toàn diện cho tiền điện tử. Dự kiến, khuôn khổ pháp lý này sẽ được ban hành trong thời gian tới và sẽ giúp cho thị trường tiền điện tử tại Việt Nam phát triển một cách an toàn và bền vững.

Để tìm hiểu thêm về các quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

IV. Những rủi ro pháp lý khi đầu tư tiền điện tử

Mặc dù tiền điện tử ngày càng trở nên phổ biến và được nhiều người sử dụng, nhưng rủi ro pháp lý khi đầu tư vào tiền điện tử vẫn là một vấn đề đáng quan tâm. Dưới đây là một số rủi ro pháp lý phổ biến mà nhà đầu tư tiền điện tử có thể phải đối mặt:

 • Thiếu quy định rõ ràng: Hiện tại, vẫn chưa có một khuôn khổ pháp lý rõ ràng và toàn diện để quản lý tiền điện tử tại Việt Nam. Điều này khiến cho các nhà đầu tư gặp nhiều rủi ro khi tham gia vào thị trường này.
 • Rủi ro bị lừa đảo: Thị trường tiền điện tử là một thị trường mới và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Điều này tạo cơ hội cho nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng lòng tham của các nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
 • Rủi ro bị đánh cắp tiền: Các sàn giao dịch tiền điện tử có thể bị hack hoặc tấn công mạng, dẫn đến mất mát tiền của các nhà đầu tư.
 • Rủi ro do sự biến động của thị trường: Thị trường tiền điện tử rất biến động nên giá cả có thể tăng giảm đột ngột, làm cho các nhà đầu tư dễ bị thua lỗ.

Để giảm thiểu những rủi ro pháp lý khi đầu tư tiền điện tử, các nhà đầu tư nên:

 • Tìm hiểu kỹ về tiền điện tử và đầu tư vào một nền tảng uy tín.
 • Chỉ đầu tư số tiền mà bạn sẵn sàng mất.
 • Bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn bằng cách lưu trữ chúng trong ví lạnh.
 • Theo dõi sát sao thị trường tiền điện tử và các tin tức liên quan.

Mặc dù có những rủi ro nhất định, nhưng đầu tư tiền điện tử cũng có thể mang lại lợi nhuận lớn. Do đó, trước khi quyết định đầu tư vào tiền điện tử, các nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro và lợi ích để đưa ra quyết định sáng suốt.

Bạn có thể tham khảo thêm về Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng giao dịch tiền điện tử uy tín và đáng tin cậy, thì Vninvestment là một lựa chọn tuyệt vời.

Năm Sự kiện đáng chú ý
2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành văn bản cảnh báo về rủi ro khi sử dụng tiền điện tử.
2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 784/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá về tiền ảo.
2019 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến tiền ảo.
2020 Bộ Công an ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BCA về việc hướng dẫn việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến tiền ảo.

V. Kết luận

Quy định và pháp lý liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam đang dần được hoàn thiện và chặt chẽ hơn. Điều này sẽ giúp thị trường tiền điện tử trở nên minh bạch và an toàn hơn, tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn khi sử dụng tiền điện tử, người dùng cần tìm hiểu kỹ các quy định và pháp luật liên quan, cũng như sử dụng các dịch vụ tiền điện tử uy tín và đáng tin cậy. vninvestment.vn là một trong những trang thông tin tài chính và đầu tư uy tín hàng đầu Việt Nam, cung cấp nhiều thông tin hữu ích về tiền điện tử và thị trường tài chính. Hãy truy cập vninvestment.vn để cập nhật những thông tin mới nhất về tiền điện tử và các sản phẩm tài chính khác.

Related Articles

Back to top button