Kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Chuẩn bị và Thương lượng hiệu quả

Trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, hợp đồng hợp tác kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp mở rộng thị trường, chia sẻ rủi ro và tận dụng thế mạnh của nhau. Vninvestment sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về hợp đồng hợp tác kinh doanh, bao gồm các loại hợp đồng phổ biến, các điều khoản cần thiết, những lưu ý khi ký kết và quy trình thực hiện. Hãy cùng tìm hiểu để có thể tận dụng tối đa lợi ích của loại hợp đồng này trong hoạt động kinh doanh của mình.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Chuẩn bị và Thương lượng hiệu quả
Hợp đồng hợp tác kinh doanh: Chuẩn bị và Thương lượng hiệu quả

Loại hợp đồng Đặc điểm
Hợp đồng liên doanh Hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng Hai hoặc nhiều bên cùng ký kết hợp đồng để cùng nhau thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại Một bên cho phép bên kia sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống quản lý của mình để kinh doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu uỷ thác Một bên giao cho bên kia toàn quyền quyết định và thực hiện các hoạt động kinh doanh thay cho mình.

I. Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh

Theo Điều 157 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, trong đó các bên giao kết với nhau về việc đóng góp vốn, công sức, tài sản, bí quyết kinh doanh hoặc kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ để cùng đầu tư, điều hành và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ. Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể được lập bằng văn bản hoặc bằng miệng, tuy nhiên, để đảm bảo tính hợp pháp và quyền lợi của các bên, nên lập hợp đồng bằng văn bản.

Mục đích của hợp đồng hợp tác kinh doanh là để các bên cùng nhau hợp tác, chia sẻ rủi ro và lợi nhuận trong một dự án hoặc hoạt động kinh doanh nào đó. Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể áp dụng cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, kinh doanh xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại, kinh doanh xuất nhập khẩu… Bạn có thể tham khảo thêm danh sách các ngành nghề kinh doanh tại danh sách mã ngành nghề kinh doanh.

Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến

Hiện nay, có rất nhiều loại hợp đồng hợp tác kinh doanh khác nhau, phổ biến nhất là các loại hợp đồng sau:

 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng:
 • Đây là loại hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó các bên giao kết với nhau về việc cùng nhau thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể. Các bên sẽ cùng nhau góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận, rủi ro.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu liên doanh:
 • Đây là loại hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau thành lập một công ty hoặc doanh nghiệp mới. Công ty hoặc doanh nghiệp mới này sẽ là thực thể pháp lý độc lập và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của mình.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng nông nghiệp:
 • Đây là loại hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp. Các bên sẽ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận, rủi ro trong quá trình kinh doanh.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng thương mại:
 • Đây là loại hợp đồng hợp tác kinh doanh trong đó hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau kinh doanh các mặt hàng hóa, dịch vụ. Các bên sẽ cùng nhau chia sẻ lợi nhuận, rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh
Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh

II. Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến

Có nhiều loại hợp đồng hợp tác kinh doanh khác nhau, mỗi loại có những đặc điểm và điều khoản riêng. Dưới đây là một số loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến nhất:

 • Hợp đồng liên doanh: Là hợp đồng mà hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng: Là hợp đồng mà hai hoặc nhiều bên cùng ký kết hợp đồng để cùng nhau thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại: Là hợp đồng mà một bên cho phép bên kia sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống quản lý của mình để kinh doanh.
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu uỷ thác: Là hợp đồng mà một bên giao cho bên kia toàn quyền quyết định và thực hiện các hoạt động kinh doanh thay cho mình.

Mỗi loại hợp đồng hợp tác kinh doanh đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Các bên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.

Ngoài ra, các bên cũng cần lưu ý đến những điều khoản cần thiết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Những điều khoản này bao gồm:

 • Tên và địa chỉ của các bên
 • Mục đích và phạm vi của hợp đồng
 • Thời hạn của hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Cách thức chia sẻ lợi nhuận và rủi ro
 • Điều khoản về bảo mật thông tin
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

Các bên cần đàm phán và thống nhất với nhau về những điều khoản này trước khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Nếu bạn đang có nhu cầu hợp tác kinh doanh với một bên khác, bạn nên tìm hiểu kỹ về các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh và những điều khoản cần thiết trong hợp đồng. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo rằng hợp đồng hợp tác kinh doanh được soạn thảo đúng pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh và những điều khoản cần thiết trong hợp đồng tại website của chúng tôi: https://vninvestment.vn/mau-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh/

Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến
Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến

III. Điều khoản cần thiết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Các bên tham gia hợp đồng

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, email của các bên tham gia hợp đồng.
 • Chức vụ, quyền hạn của người đại diện các bên.

Mục đích và phạm vi hợp đồng

 • Mục đích của hợp đồng là gì?
 • Phạm vi hợp đồng bao gồm những công việc, hoạt động nào?

Quyền và nghĩa vụ của các bên

 • Quyền và nghĩa vụ của bên A là gì?
 • Quyền và nghĩa vụ của bên B là gì?

Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán

 • Giá trị hợp đồng là bao nhiêu?
 • Phương thức thanh toán như thế nào?

Thời hạn hợp đồng

 • Thời hạn hợp đồng là bao lâu?
 • Điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bảo mật thông tin

 • Các bên cam kết bảo mật thông tin của nhau.
 • Các trường hợp được phép tiết lộ thông tin.

Giải quyết tranh chấp

 • Các bên sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng.
 • Nếu không thể giải quyết được thông qua thương lượng, các bên sẽ đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

Điều khoản khác

 • Các điều khoản khác mà các bên thỏa thuận.

Trên đây là một số điều khoản cần thiết trong hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các bên có thể bổ sung thêm các điều khoản khác phù hợp với nhu cầu và mục đích của mình.

Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, các bên cần lưu ý những điểm sau:

 • Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký kết.
 • Hiểu rõ các điều khoản của hợp đồng.
 • Nếu có bất kỳ điều khoản nào không rõ ràng, hãy yêu cầu bên kia giải thích.
 • Không ký kết hợp đồng nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào.

Việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh là một việc rất quan trọng. Các bên cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ký kết hợp đồng để tránh những rủi ro không đáng có.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hãy liên hệ với luật sư để được tư vấn.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xem thêm: Lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

IV. Lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

Đọc kỹ hợp đồng trước khi ký

Đây là điều quan trọng nhất cần lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Bạn cần đọc kỹ từng điều khoản, điều kiện trong hợp đồng để hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bạn không hiểu hoặc không đồng ý, bạn cần yêu cầu bên kia giải thích hoặc sửa đổi.

Thỏa thuận rõ ràng về các điều khoản hợp đồng

Khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, bạn cần thỏa thuận rõ ràng với bên kia về các điều khoản hợp đồng, bao gồm: mục đích hợp đồng, thời hạn hợp đồng, phạm vi hợp đồng, giá cả, phương thức thanh toán, trách nhiệm của các bên, điều khoản chấm dứt hợp đồng, v.v.

Đảm bảo tính hợp pháp của hợp đồng

Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải được ký kết theo đúng quy định của pháp luật. Bạn cần đảm bảo rằng hợp đồng có đầy đủ các yếu tố cần thiết, bao gồm: chủ thể hợp đồng, đối tượng hợp đồng, giá cả, thời hạn hợp đồng, v.v.

Công chứng hợp đồng

Để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng, bạn nên công chứng hợp đồng tại cơ quan công chứng. Việc công chứng hợp đồng sẽ giúp hợp đồng có hiệu lực pháp lý và được bảo vệ bởi pháp luật.

Lưu giữ hợp đồng cẩn thận

Sau khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, bạn cần lưu giữ hợp đồng cẩn thận. Bạn nên lưu trữ hợp đồng ở nơi an toàn, tránh bị mất mát hoặc hư hỏng. Hợp đồng là bằng chứng quan trọng để bảo vệ quyền lợi của bạn trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của hợp đồng

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, bạn cần giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của hợp đồng. Bạn nên cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Nếu không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, bạn có thể khởi kiện ra tòa để giải quyết tranh chấp.

Các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh phổ biến
Loại hợp đồng Đặc điểm
Hợp đồng liên doanh Hai hoặc nhiều bên cùng góp vốn, công sức, tài sản để cùng nhau kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu hợp đồng Hai hoặc nhiều bên cùng ký kết hợp đồng để cùng nhau thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh cụ thể.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại Một bên cho phép bên kia sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống quản lý của mình để kinh doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo kiểu uỷ thác Một bên giao cho bên kia toàn quyền quyết định và thực hiện các hoạt động kinh doanh thay cho mình.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
Lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

V. Quy trình ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

√ Kiểm tra năng lực, tư cách pháp nhân, tài chính, uy tín của các bên tham gia kinh doanh.
√ Đàm phán các điều khoản hợp đồng, bao gồm các quyền và trách nhiệm của mỗi bên, các điều kiện hợp đồng, các điều khoản thanh toán, các điều khoản giải quyết tranh chấp, …
√ Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng phải được ký bởi cả hai bên hoặc các đại diện được ủy quyền của các bên.
√ Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu cần).
√ Thực hiện các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh.
√ Giải quyết tranh chấp (nếu có) theo các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật.

Những điểm cần lưu ý khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
STT Nội dung
1 Xác định rõ mục đích, mục tiêu của hợp đồng hợp tác kinh doanh.
2 Đàm phán kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của các bên được bảo vệ.
3 Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh có sự chứng kiến của công chứng viên.
4 Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh.
5 Giải quyết tranh chấp (nếu có) theo các điều khoản của hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm thông tin hữu ích tại website Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Quy trình ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
Quy trình ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh

VI. Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp

 • Giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng
 • Giải quyết tranh chấp thông qua trọng tài
 • Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án

Thủ tục giải quyết tranh chấp

 1. Bên bị vi phạm gửi văn bản khiếu nại đến bên vi phạm
 2. Bên vi phạm có trách nhiệm trả lời văn bản khiếu nại trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản khiếu nại
 3. Nếu bên vi phạm không trả lời văn bản khiếu nại hoặc trả lời nhưng không thỏa đáng, bên bị vi phạm có quyền khởi kiện ra tòa án

Lưu ý khi giải quyết tranh chấp

 • Các bên nên cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng để tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Nếu các bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, các bên nên lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp phù hợp với tính chất của tranh chấp
 • Các bên nên tuân thủ các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp

Tải mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

VII. Kết luận

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là một loại hợp đồng quan trọng trong kinh doanh. Hợp đồng này giúp cho các bên hợp tác với nhau để cùng nhau thực hiện một dự án hoặc hoạt động kinh doanh. Hợp đồng hợp tác kinh doanh cần phải được soạn thảo cẩn thận và chi tiết để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên. Nếu bạn đang có ý định ký kết một hợp đồng hợp tác kinh doanh, hãy tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo rằng hợp đồng đó hợp lệ và bảo vệ quyền lợi của bạn.

Related Articles

Back to top button