Kinh doanh

Số giấy phép kinh doanh: Công cụ cần thiết cho doanh nghiệp của bạn

Giấy phép kinh doanh là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam. Giấy phép kinh doanh là căn cứ pháp lý để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động hợp pháp trên thị trường. Vninvestment xin giới thiệu đến bạn những thông tin cần biết về số giấy phép kinh doanh, quy định, thủ tục xin cấp, lệ phí, thời hạn và nơi nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.

Số giấy phép kinh doanh: Công cụ cần thiết cho doanh nghiệp của bạn
Số giấy phép kinh doanh: Công cụ cần thiết cho doanh nghiệp của bạn

Các loại giấy phép kinh doanh Thủ tục xin cấp phép
Giấy phép kinh doanh hộ cá thể Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Giấy phép kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Giấy phép kinh doanh hợp tác xã Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

I. Quy định về số giấy phép kinh doanh tại Việt Nam

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định rằng doanh nghiệp có thể được cấp giấy phép kinh doanh khi hoàn thành các thủ tục theo quy định và nộp đủ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp.
 • Bằng chứng về địa chỉ kinh doanh.
 • Báo cáo tài chính.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp phép.

Số lượng giấy phép kinh doanh mà một doanh nghiệp có thể được cấp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, một doanh nghiệp chỉ được cấp phép kinh doanh một số ngành nghề nhất định, không được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể được cấp phép kinh doanh tối đa 5 ngành nghề thuộc các lĩnh vực:

 • Sản xuất.
 • Xây dựng.
 • Dịch vụ.
 • Thương mại.
 • Giao thông vận tải.

Nếu doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm các ngành nghề khác, thì phải nộp hồ sơ xin cấp phép bổ sung.

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có thể được cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn hoặc không thời hạn. Giấy phép kinh doanh có thời hạn thường được cấp cho những doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện, trong khi giấy phép kinh doanh không thời hạn được cấp cho những doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề thông thường.

Tóm lại, số lượng giấy phép kinh doanh mà một doanh nghiệp có thể được cấp phụ thuộc vào loại hình kinh doanh và quy mô của doanh nghiệp, tối đa là 5 ngành nghề thuộc 5 lĩnh vực.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ đăng ký kinh doanh tại VNInvestment

II. Các loại giấy phép kinh doanh và thủ tục xin cấp phép

Tại Việt Nam, có nhiều loại giấy phép kinh doanh khác nhau, tùy thuộc vào ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh. Một số loại giấy phép kinh doanh phổ biến bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh hộ cá thể.
 • Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.
 • Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần.
 • Giấy phép kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Giấy phép kinh doanh hợp tác xã.
 • Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nhà nước.
 • Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Để xin cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền, bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh.
 • Giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp.
 • Bằng chứng về địa chỉ kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Báo cáo tài chính.
 • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của cơ quan cấp phép.

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thường mất từ 10 đến 15 ngày làm việc.

Đăng ký kinh doanh tại Hà NộiĐăng ký kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh

III. Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền sau:

 • Đối với hộ cá thể: Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.
 • Đối với doanh nghiệp tư nhân: Nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện.
 • Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp nhà nước: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh trực tuyến

IV. Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thường mất từ 10 đến 15 ngày làm việc, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh. Trong trường hợp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh đầy đủ, đúng quy định, thì thời gian xử lý hồ sơ sẽ nhanh hơn.

Nếu hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thiếu sót, không đúng quy định, thì cơ quan cấp phép sẽ yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Trong trường hợp này, thời gian xử lý hồ sơ sẽ bị kéo dài thêm.

Doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tại cơ quan cấp phép hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

V. Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh

Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn chung, chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh không quá cao, chỉ vài trăm nghìn đồng.

Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Lệ phí nộp hồ sơ.
 • Chi phí đăng báo.
 • Chi phí thẩm định hồ sơ.

Trong đó, lệ phí nộp hồ sơ là khoản phí bắt buộc, được quy định trong Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Chi phí đăng báo và chi phí thẩm định hồ sơ là khoản phí tự nguyện, doanh nghiệp có thể lựa chọn.

VI. Sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích

Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh phải sử dụng giấy phép kinh doanh đúng với mục đích và ngành nghề đã đăng ký. Nếu doanh nghiệp sử dụng giấy phép kinh doanh không đúng mục đích, thì sẽ bị xử phạt hành chính.

Các hành vi sử dụng giấy phép kinh doanh không đúng mục đích bao gồm:

 • Kinh doanh các ngành nghề không được ghi trong giấy phép kinh doanh.
 • Kinh doanh tại địa điểm không được ghi trong giấy phép kinh doanh.
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh mà không báo cho cơ quan cấp phép.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh mà không báo cho cơ quan cấp phép.

Khi sử dụng giấy phép kinh doanh không đúng mục đích, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Đăng ký kinh doanh thời gian nhanh nhất, hỗ trợ báo giá phí làm thủ tục giấy phép kinh doanh với giá ưu đãi, liên hệ VNInvestment để được tư vấn và hỗ trợ thành lập doanh nghiệp chuyên nghiệp cùng VNInvestment

VII. Văn phòng tư vấn giúp các doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh

Nếu doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh, thì có thể sử dụng dịch vụ tư vấn của các văn phòng tư vấn chuyên nghiệp. Các văn phòng tư vấn này sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

VNInvestment là một trong những văn phòng tư vấn uy tín hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh cho các doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, VNInvestment sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Liên hệ ngay với VNInvestment để được tư vấn và hỗ trợ xin cấp giấy phép kinh doanh nhanh chóng và thành công.

Quy định về số giấy phép kinh doanh tại Việt Nam
Quy định về số giấy phép kinh doanh tại Việt Nam

VIII. Các loại giấy phép kinh doanh và thủ tục xin cấp phép

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Giấy phép kinh doanh hộ cá thể là loại giấy phép được cấp cho cá nhân kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh. Để xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể, cá nhân cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của chủ hộ kinh doanh
 • Bản sao hộ khẩu của chủ hộ kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh ngành nghề kinh doanh
 • Biên lai nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể là 3 ngày làm việc. Sau khi nộp hồ sơ, chủ hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy hẹn để nhận giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là loại giấy phép được cấp cho doanh nghiệp tư nhân. Để xin cấp giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Bản sao hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh ngành nghề kinh doanh
 • Biên lai nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân là 5 ngày làm việc. Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy hẹn để nhận giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là loại giấy phép được cấp cho công ty cổ phần. Để xin cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần, công ty cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố. Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Bản sao hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật của công ty
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh
 • Giấy tờ chứng minh ngành nghề kinh doanh
 • Biên lai nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh công ty cổ phần là 7 ngày làm việc. Sau khi nộp hồ sơ, công ty sẽ được cấp giấy hẹn để nhận giấy phép kinh doanh.

Các loại giấy phép kinh doanh và thủ tục xin cấp phép
Các loại giấy phép kinh doanh và thủ tục xin cấp phép

IX. Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

Tùy theo loại hình doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh, hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh sẽ được nộp tại những địa điểm khác nhau. Dưới đây là thông tin chi tiết về địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh của một số loại hình doanh nghiệp phổ biến:

 • Doanh nghiệp tư nhân: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
 • Công ty cổ phần: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
 • Hợp tác xã: Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố.
 • Doanh nghiệp nhà nước: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam: Nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ cụ thể của các cơ quan nêu trên có thể thay đổi tùy theo từng tỉnh, thành phố. Do đó, bạn nên liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương để biết chính xác địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

X. Một số địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tại một số tỉnh, thành phố lớn

  Tỉnh / thành phốĐịa chỉ cụ thểThành phố Hồ Chí MinhSố 275 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1Hà NộiSố 25 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn KiếmĐà NẵngSố 19 Lê Duẩn, Phường Hải Châu 2, Quận Hải ChâuKhánh HòaSố 01 Trần Phú, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha TrangBình DươngSố 03 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh, hãy liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa phương để được tư vấn và hỗ trợ.

Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh
Địa điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

XI. Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh

Thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như: loại giấy phép kinh doanh, địa điểm nộp hồ sơ, thời điểm nộp hồ sơ… Tuy nhiên, theo quy định chung, thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Sau khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp cần theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ của mình trên trang web của cơ quan cấp phép. Nếu sau 15 ngày làm việc mà doanh nghiệp vẫn chưa nhận được giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp có thể liên hệ với cơ quan cấp phép để tìm hiểu nguyên nhân.

Dưới đây là thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh của một số loại giấy phép kinh doanh phổ biến:

Loại giấy phép kinh doanh Thời gian xử lý hồ sơ
Giấy phép kinh doanh hộ cá thể Không quá 3 ngày làm việc
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Không quá 7 ngày làm việc
Giấy phép kinh doanh công ty cổ phần Không quá 10 ngày làm việc
Giấy phép kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Không quá 12 ngày làm việc
Giấy phép kinh doanh hợp tác xã Không quá 14 ngày làm việc
Giấy phép kinh doanh doanh nghiệp nhà nước Không quá 15 ngày làm việc

Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian xử lý hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh, bạn có thể liên hệ với cơ quan cấp phép hoặc tham khảo thêm tại trang web: vninvestment.vn/thoi-gian-xu-ly-ho-so-xin-cap-giay-phep-kinh-doanh/

XII. Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh

Các loại chi phí cần thiết

 • Lệ phí xin cấp giấy phép kinh doanh
 • Phí thẩm định hồ sơ
 • Phí công chứng giấy tờ
 • Chi phí dịch thuật giấy tờ (nếu có)
 • Chi phí thuê văn phòng ảo (nếu có)
 • Chi phí thuê kế toán (nếu có)

Mức lệ phí xin cấp giấy phép kinh doanh được quy định cụ thể tại Nghị định 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức lệ phí này tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và quy mô vốn đầu tư. Ví dụ, mức lệ phí xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân là 200.000 đồng, mức lệ phí xin cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần là 500.000 đồng, mức lệ phí xin cấp giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là 300.000 đồng.

Phí thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh được quy định tại Thông tư 70/2016/TT-BCA của Bộ Công an. Theo đó, mức phí này tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn đầu tư. Ví dụ, mức phí thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân là 100.000 đồng, mức phí thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập công ty cổ phần là 200.000 đồng, mức phí thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn là 150.000 đồng.

Phí công chứng giấy tờ được quy định tại Bảng giá dịch vụ công chứng do Bộ Tư pháp ban hành. Theo đó, mức phí công chứng giấy tờ tùy thuộc vào loại giấy tờ và số lượng trang giấy tờ. Ví dụ, mức phí công chứng một hợp đồng là 100.000 đồng, mức phí công chứng một bản sao là 50.000 đồng.

Chi phí dịch thuật giấy tờ được quy định tại Bảng giá dịch vụ dịch thuật do Hội Dịch thuật Việt Nam ban hành. Theo đó, mức chi phí dịch thuật giấy tờ tùy thuộc vào ngôn ngữ dịch thuật và số lượng trang giấy tờ. Ví dụ, mức chi phí dịch thuật một trang giấy tiếng Anh là 100.000 đồng, mức chi phí dịch thuật một trang giấy tiếng Trung Quốc là 150.000 đồng.

Chi phí thuê văn phòng ảo được quy định tại Bảng giá dịch vụ cho thuê văn phòng ảo do các công ty cung cấp dịch vụ văn phòng ảo ban hành. Theo đó, mức chi phí thuê văn phòng ảo tùy thuộc vào vị trí, diện tích và thời gian thuê. Ví dụ, mức chi phí thuê một văn phòng ảo tại quận 1, TP.HCM là 10 triệu đồng/tháng, mức chi phí thuê một văn phòng ảo tại quận 7, TP.HCM là 5 triệu đồng/tháng.

Chi phí thuê kế toán được quy định tại Bảng giá dịch vụ kế toán do các công ty cung cấp dịch vụ kế toán ban hành. Theo đó, mức chi phí thuê kế toán tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy mô hoạt động và số lượng chứng từ. Ví dụ, mức chi phí thuê kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân là 2 triệu đồng/tháng, mức chi phí thuê kế toán cho một công ty cổ phần là 5 triệu đồng/tháng.

Bảng tổng hợp các loại chi phí cần thiết để xin cấp giấy phép kinh doanh
STT Loại chi phí Mức chi phí
1 Lệ phí xin cấp giấy phép kinh doanh Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và quy mô vốn đầu tư
2 Phí thẩm định hồ sơ Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp và quy mô vốn đầu tư
3 Phí công chứng giấy tờ Tùy thuộc vào loại giấy tờ và số lượng trang giấy tờ
4 Chi phí dịch thuật giấy tờ (nếu có) Tùy thuộc vào ngôn ngữ dịch thuật và số lượng trang giấy tờ
5 Chi phí thuê văn phòng ảo (nếu có) Tùy thuộc vào vị trí, diện tích và thời gian thuê
6 Chi phí thuê kế toán (nếu có) Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp, quy mô hoạt động và số lượng chứng từ

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh
Chi phí xin cấp giấy phép kinh doanh

XIII. Sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích

Sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích là một trong những điều rất quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần phải lưu ý. Việc sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý, đồng thời cũng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Bí quyết kinh doanh thành công

Việc sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích sẽ giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý không đáng có. Nếu doanh nghiệp sử dụng giấy phép kinh doanh không đúng mục đích, doanh nghiệp sẽ có thể bị phạt hành chính, thậm chí là bị吊销 giấy phép kinh doanh. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý đến điều này.

Việc sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích cũng sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Nếu doanh nghiệp sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích, doanh nghiệp sẽ có thể tận dụng được tối đa những ưu đãi mà Nhà nước dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ dễ dàng tiếp cận được với các nguồn vốn vay ưu đãi từ các ngân hàng.

Dưới đây là một số lưu ý để doanh nghiệp sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích:

 • Doanh nghiệp cần phải xác định rõ ngành nghề kinh doanh của mình trước khi xin cấp giấy phép kinh doanh.
 • Doanh nghiệp cần phải kinh doanh đúng ngành nghề đã được ghi trong giấy phép kinh doanh.
 • Doanh nghiệp cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh.

Sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích
Sử dụng giấy phép kinh doanh đúng mục đích

XIV. Văn phòng tư vấn giúp các doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, các văn phòng tư vấn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức và đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ, chính xác, tránh sai sót.

Ngoài ra, các văn phòng tư vấn còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến kinh doanh, giúp doanh nghiệp hiểu rõ các quy định của pháp luật và tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.

Tên văn phòng tư vấn Địa chỉ Số điện thoại
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam Số 123, đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (024) 3822 5999
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Doanh nghiệp Việt Nam Số 456, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (024) 3556 7888
Công ty TNHH Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Việt Nam Số 789, đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (024) 3936 9999

Nếu doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh, hãy liên hệ với các văn phòng tư vấn để được hỗ trợ. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và có thể bắt đầu hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp.

Để tìm hiểu thêm về các dịch vụ tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp có thể truy cập website của các văn phòng tư vấn hoặc liên hệ trực tiếp với các văn phòng tư vấn để được tư vấn cụ thể.

Văn phòng tư vấn giúp các doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh
Văn phòng tư vấn giúp các doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh

XV. Kết luận

Giấy phép kinh doanh là một loại giấy tờ quan trọng mà các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tại Việt Nam cần phải có. Giấy phép kinh doanh là căn cứ pháp lý để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động hợp pháp trên thị trường. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giấy phép kinh doanh để tránh bị xử phạt.

Related Articles

Back to top button