Kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam – Giới thiệu, Phân tích

danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện là danh mục các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có điều kiện mới được kinh doanh. Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề có thể khác nhau, tùy thuộc vào tính chất của ngành nghề đó. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào quy định của từng ngành nghề. Trong bài viết này, Vninvestment sẽ cung cấp cho bạn thông tin về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện và những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam - Giới thiệu, Phân tích
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam – Giới thiệu, Phân tích

STT Ngành nghề kinh doanh Điều kiện kinh doanh
1 Kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ Phải có giấy phép của Bộ Công an
2 Kinh doanh chất độc hại Phải có giấy phép của Bộ Y tế
3 Kinh doanh xăng dầu Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
4 Kinh doanh điện Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
5 Kinh doanh nước Phải có giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

I. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện là danh mục các ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có điều kiện mới được kinh doanh. Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề có thể khác nhau, tùy thuộc vào tính chất của ngành nghề đó. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào quy định của từng ngành nghề.

Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, có 11 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm:

 • Kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ
 • Kinh doanh chất độc hại
 • Kinh doanh xăng dầu
 • Kinh doanh điện
 • Kinh doanh nước
 • Kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông
 • Kinh doanh dịch vụ tài chính
 • Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm
 • Kinh doanh dịch vụ y tế
 • Kinh doanh dịch vụ giáo dục
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải

Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề

Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề được quy định tại các văn bản pháp luật khác nhau. Ví dụ, điều kiện kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ được quy định tại Nghị định số 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Điều kiện kinh doanh chất độc hại được quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Điều kiện kinh doanh xăng dầu được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Điều kiện kinh doanh điện được quy định tại Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Điều kiện kinh doanh nước được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện bao gồm các bước sau:

 1. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện.
 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp.

Những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện

Khi kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện.
 • Doanh nghiệp phải có đủ điều kiện để kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp phải nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.
 • Doanh nghiệp phải bảo vệ môi trường và an toàn lao động.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện và những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về vấn đề này, bạn có thể tham khảo các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau đây để biết thêm thông tin về kinh doanh có điều kiện:

II. Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề

Điều kiện chung

Để được cấp phép kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chung sau:

 • Có tư cách pháp nhân.
 • Có trụ sở kinh doanh ổn định.
 • Có đủ điều kiện về tài chính.
 • Có đủ nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Có phương án bảo vệ môi trường phù hợp với quy mô và đặc điểm của ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện riêng

Ngoài các điều kiện chung, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện riêng đối với từng ngành nghề kinh doanh. Các điều kiện riêng này được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành của từng ngành nghề.

Ví dụ, đối với ngành nghề kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện riêng sau:

 • Có giấy phép kinh doanh xăng dầu do Bộ Công Thương cấp.
 • Có hệ thống kho chứa xăng dầu đạt tiêu chuẩn.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về xăng dầu.
 • Có phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô và đặc điểm của ngành nghề kinh doanh xăng dầu.

Đối với ngành nghề kinh doanh điện, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện riêng sau:

 • Có giấy phép kinh doanh điện do Bộ Công Thương cấp.
 • Có hệ thống lưới điện và trạm biến áp đạt tiêu chuẩn.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về điện.
 • Có phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô và đặc điểm của ngành nghề kinh doanh điện.

Đối với ngành nghề kinh doanh nước, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện riêng sau:

 • Có giấy phép kinh doanh nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp.
 • Có hệ thống nhà máy cấp nước đạt tiêu chuẩn.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về nước.
 • Có phương án phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô và đặc điểm của ngành nghề kinh doanh nước.

Trên đây là một số ngành kinh doanh phổ biến cùng với các điều kiện kinh doanh ứng với từng ngành kinh doanh đó, các bạn có thể tham khảo thêm các điều kiện ứng với từng lĩnh vực cụ thể khác tại trang Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của vninvestment.

Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề
Điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề

III. Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện được quy định tại Điều 11 Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 23/11/2021 của Chính phủ. Theo đó, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện bao gồm các bước sau:

 • Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện (theo mẫu).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện cho doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh có điều kiện có thời hạn hiệu lực là 5 năm kể từ ngày cấp. Sau khi hết thời hạn hiệu lực, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn giấy phép kinh doanh có điều kiện.

Trên đây là những thông tin về thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Đăng ký kinh doanhGiấy phép kinh doanhKinh doanh có điều kiệnCác ngành nghề kinh doanh có điều kiệnThủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiệnNhững lưu ý khi kinh doanh có điều kiệnDanh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện
Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện

IV. Những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện

Đăng ký giấy phép kinh doanh đúng quy định

Trước khi bắt đầu kinh doanh có điều kiện, bạn cần phải đăng ký giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên, nhìn chung, bạn sẽ cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn đăng ký kinh doanh
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của chủ doanh nghiệp
 • Giấy tờ chứng minh địa điểm kinh doanh
 • Giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề (nếu có)

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Khi kinh doanh có điều kiện, bạn cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh đó. Các quy định này bao gồm các điều kiện về địa điểm kinh doanh, thời gian kinh doanh, sản phẩm kinh doanh, giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, lao động và tiền lương, thuế và các khoản đóng góp khác.

Các điều kiện kinh doanh đối với một số ngành nghề có điều kiện
STT Ngành nghề kinh doanh Điều kiện kinh doanh
1 Kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ Phải có giấy phép của Bộ Công an
2 Kinh doanh chất độc hại Phải có giấy phép của Bộ Y tế
3 Kinh doanh xăng dầu Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
4 Kinh doanh điện Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
5 Kinh doanh nước Phải có giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chuẩn bị nguồn vốn充足

Kinh doanh có điều kiện thường đòi hỏi nguồn vốn lớn. Bạn cần phải chuẩn bị nguồn vốn đủ lớn để trang trải các chi phí như: thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, nhập hàng, trả lương nhân viên, quảng cáo, marketing, thuế, các khoản đóng góp khác…

Nếu bạn không có đủ vốn, bạn có thể vay vốn từ ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác. Tuy nhiên, trước khi vay vốn, bạn cần phải lập kế hoạch kinh doanh chi tiết và khả thi.

Kinh doanh có điều kiện thường đòi hỏi nguồn vốn lớn. Do đó, bạn cần phải chuẩn bị nguồn vốn đủ lớn để trang trải các chi phí như: thuê mặt bằng, mua sắm trang thiết bị, nhập hàng, trả lương nhân viên, quảng cáo, marketing, thuế, các khoản đóng góp khác… Kinh doanh kim hoàn có điều kiện

Tìm hiểu thị trường

Trước khi bắt đầu kinh doanh có điều kiện, bạn cần phải tìm hiểu thị trường để nắm rõ nhu cầu của khách hàng, tình hình cạnh tranh và những rủi ro có thể gặp phải.

Bạn có thể tìm hiểu thị trường thông qua các nguồn thông tin như: báo chí, tạp chí, internet, các cuộc khảo sát thị trường, các cuộc phỏng vấn với người tiêu dùng, các cuộc thảo luận với các chuyên gia trong ngành…

Những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện
Những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện

V. Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Dưới đây là danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam:

# Ngành nghề kinh doanh Điều kiện kinh doanh
1 Kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ Phải có giấy phép của Bộ Công an
2 Kinh doanh chất độc hại Phải có giấy phép của Bộ Y tế
3 Kinh doanh xăng dầu Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
4 Kinh doanh điện Phải có giấy phép của Bộ Công Thương
5 Kinh doanh nước Phải có giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngoài ra, còn có nhiều ngành nghề kinh doanh khác có điều kiện khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo tra cứu danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

VI. Kết luận

Trên đây là những thông tin về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh đối với từng ngành nghề, thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện và những lưu ý khi kinh doanh có điều kiện. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với vninvestment để được tư vấn thêm.

Related Articles

Back to top button